SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Bli med på SESAM-dagene 2024!

SESAM-dagene er Norges største arrangement om eldremedisin og samhandling for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte mennesker. SESAM-dagene arrangeres 13. -16. mai på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Det blir internasjonal forskningsdag, fagdager med spennende forskningsnyheter og engasjerende forelesere, publikumskveld i samarbeid med Stavanger demensforening og ikke minst WiseAge-dag for alle som er interesserte i eldres helse, mestring og livskvalitet.

Earlybird-pris på fagdagene ved påmelding før 8. mars. WiseAge-dagen er gratis.

Sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

SESAM-dagene 2024: Livet er aldring
Logo

Klinisk behandlingsforskning - KLINBEFORSK

Kliniske studier med mennesker blir også kaldt utprøvende behandling for nye metoder og legemiddel. Når du deltar i studier som pasient, får du tett oppfølging. Dette innbærer flere kontroller, tester og prøver enn vanlig behandling.
Les mer om forskningsprosjektene du kan bli med i her:
Forskning på hjerne

ABBA-GP-studien

Kan en ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikk av Alzheimers sykdom? Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers demens gjennom en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis. Personer med hukommelsesvansker eller andre symptomer på mulig demens og som har fastlege i Sør-Rogaland inviteres til å delta i studien.
Les mer om ABBA-GP her:
Happy senior couple outside

Bli med på hjerneforskning - PROTECT Norge-studien

PROTECT Norge er en omfattende forskningsstudie, som skal finne ut hvorfor noen rammes av demens og hvordan hjernen utvikler seg når du blir eldre. Delta fra din egen stue – og bidra til å løse demensgåten.
Les mer og delta her:
En gruppe med mennesker som holder opp et banner med PROTECT logo på

WiseAge

WiseAge er SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. WiseAge arbeider med å involvere eldre i forskning og kunnskapsutvikling i et samfunn der andelen eldre vil vokse og kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen.
Les mer om WiseAge her
WiseAge seniorrådgivere

Arrangementer

 • Åpen lesegruppe
  Lesegruppe vil si at du, i fellesskap med andre, lytter til en tekst som blir lest av en leseleder.
  Åpen lesegruppe
  11.
  september
  2024
  3 dager
 • Lymfomskolen
  Kurs for personer med lymfom og deres pårørende. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å håndtere helsefoutfordringer på en god måte.
  Lymfomskolen
  31.
  oktober
  2024
  Flere datoer
 • Parkinsons sykdom
  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre
  Parkinsons sykdom
  12.
  november
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 29.02.2024