SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

Bli med på SESAM-dagene 2024!

SESAM-dagene er Norges største arrangement om eldremedisin og samhandling for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte mennesker. SESAM-dagene arrangeres 13. -16. mai på Clarion Hotel Energy i Stavanger.

Det blir internasjonal forskningsdag, fagdager med spennende forskningsnyheter og engasjerende forelesere, publikumskveld i samarbeid med Stavanger demensforening og ikke minst WiseAge-dag for alle som er interesserte i eldres helse, mestring og livskvalitet.

Earlybird-pris på fagdagene ved påmelding før 8. mars. WiseAge-dagen er gratis.

Sammen åpner vi opp for en bedre alderdom!

SESAM-dagene 2024: Livet er aldring
Logo

Klinisk behandlingsforskning - KLINBEFORSK

Kliniske studier med mennesker blir også kaldt utprøvende behandling for nye metoder og legemiddel. Når du deltar i studier som pasient, får du tett oppfølging. Dette innbærer flere kontroller, tester og prøver enn vanlig behandling.
Les mer om forskningsprosjektene du kan bli med i her:
Forskning på hjerne

ABBA-GP-studien

Kan en ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikk av Alzheimers sykdom? Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers demens gjennom en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis. Personer med hukommelsesvansker eller andre symptomer på mulig demens og som har fastlege i Sør-Rogaland inviteres til å delta i studien.
Les mer om ABBA-GP her:
Happy senior couple outside

Bli med på hjerneforskning - PROTECT Norge-studien

PROTECT Norge er en omfattende forskningsstudie, som skal finne ut hvorfor noen rammes av demens og hvordan hjernen utvikler seg når du blir eldre. Delta fra din egen stue – og bidra til å løse demensgåten.
Les mer og delta her:
En gruppe med mennesker som holder opp et banner med PROTECT logo på

WiseAge

WiseAge er SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. WiseAge arbeider med å involvere eldre i forskning og kunnskapsutvikling i et samfunn der andelen eldre vil vokse og kreve nye måter å arbeide for og med denne gruppen.
Les mer om WiseAge her
WiseAge seniorrådgivere

Nyheter

 • Et par kvinner som står i et rom med mikrofon
  30. november 2023
  Gode helsetjenester til den skrøpelige eldre pasient

  21. september ble den årlige fagdagen i geriatri arrangert på Førde Sentralsjukehus. Målet for fagdagen er å sette fokus på den eldre pasienten i spesialisthelsetjenesten, bygge kompetanse i geriatrifaget og styrke engasjementet med arbeid for eldre.

 • En mann som smiler til kameraet
  30. november 2023
  Hvordan søvnlengde og oppstykket søvn påvirker hjernefunksjonen hos personer over 50 år

  Jon Arild Aakre har sammen med medforfattere publisert forskningsartikkelen “Self-reported sleep fragmentation and sleep duration and their association with cognitive function in PROTECT, a large digital community-based cohort of people over 50”.

 • En mann i dress
  15. november 2023
  Stort internasjonalt forskningsprosjekt på demens til SUS

  De neste fire årene skal Stavanger universitetssjukehus (SUS) lede et omfattende EU-prosjekt. Målet er å endre måten vi diagnostiserer Alzheimers sykdom på, og oppdage sykdommen før symptomene viser seg. Dette er et av de største forskningsprosjektene som et norsk sykehus har fått ansvar for noensinne.

 • Når håpet svinner – en samtale om demens
  28. september 2023
  Når håpet svinner – en samtale om demens

  Lørdag 23. september møttes helsejournalist Helene Sandvig og pensjonert geriatripsykiater og forfatter Arne Ruset til samtale med professor og leder for SESAM, Ingelin Testad.

 • Kapittel festivalen
  26. september 2023
  Om håpet og frykten i møte med alderdommen

  Om håpet og frykten i møte med alderdommen Arrangementet var utsolgt og lokalet fullt da journalist Finn Våga ledet samtalen «Frykten for alderdommen» på Kapittel mellom forfatter Janne Stigen Drangsholt og gerontolog Runar Bakken fredag ettermiddag.

 • SESAMs veileder for brukermedvirkningi forskning
  21. september 2023
  SESAM tar brukermedvirkning i forskning på alvor

  Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har utarbeidet en veileder for brukermedvirkning i forskning som forskere og brukere vil ha stor nytte av.

Arrangementer

 • Åpen lesegruppe
  Lesegruppe vil si at du, i fellesskap med andre, lytter til en tekst som blir lest av en leseleder.
  Åpen lesegruppe
  13.
  mars
  2024
  2 dager
 • Parkinsons sykdom
  Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre
  Parkinsons sykdom
  9.
  april
  2024
  2 dager
 • Lymfomskolen
  Kurs for personer med lymfom og deres pårørende. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å håndtere helsefoutfordringer på en god måte.
  Lymfomskolen
  11.
  april
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 29.02.2024