bilde av mennesker

by SESAM

WiseAge

WiseAge skal være en bevegelse som fremmer mulighetene brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn.

​Del av din visdom slik at alle kan få en bedre alderdom

I 2050 vil 2.1 milliarder mennesker være over 65 år. Mer enn dobbelt så mange som i dag. Hvordan vil det påvirke samfunn og næringsliv? Hvilke muligheter vil det skape? Hvordan kan forskningen forberede oss på et aldrende samfunn? Hvordan kan forskningen bidra til ny tenkning, ny verdiskapning og nye løsninger? 

Som et regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling arbeider SESAM med forskning, undervisning og nettverksbygging for å bedre eldre sin helse og livskvalitet. Brukerperspektivet og brukermedvirkning står sentralt i dette arbeidet og WiseAge er vår plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. 

WiseAge skal legge til rette for å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling slik at vi i størst mulig grad utvikler forskning som tar utgangspunkt i erfarte problemstillinger. 

WiseAge skal være et møtested for dialog mellom brukere, samfunnsaktører og næringsliv, helsepersonell og forskere. Gjennom WiseAge ønsker vi å fremme mulighetene som brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn.

WiseAge er for personer over 60 år som ønsker å få informasjon om og bidra i forskningen ved SESAM. Man kan delta på ulike arrangementer og kurs, være brukermedvirker for konkrete forskningsprosjekter, delta som forsøksperson i forskningsprosjekter, bidra i rekruttering til forskningsprosjekter og i kunnskapsformidling. 

Det er ikke nødvendig med forsknings- eller helsefaglig bakgrunn for å være med. Alle får tilbud om å gå på SESAM sin forskerskole for brukere.

Ønsker du å bli med? Se kontaktinformasjon nedenfor

Forskning er viktig for at vi skal kunne gjøre forbedringer i samfunnet. som medlem i WiseAge vil du få muligheten til å være med på forskning og bidra til å gjøre forskningen bedre og mer relevant. I tillegg vil du få kunnskap om den siste forskningen og om eldres helse, mestring og livskvalitet. 

Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Brukermedvirkning er ikke lovpålagt, men det er likevel et krav fra myndighetene, og i utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk.​

Formålet med brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning er med på å demokratisere forskningen slik at de forskningen angår også får medvirke i prosessen. I tillegg kan brukermedvirkning bidra til bredere prosesser og perspektiver i forskningen på grunn av det unike perspektivet brukere og pårørende kan tilføre.

Brukermedvirkning i helseforskning innebærer

Hvert år arrangerer SESAM forskerskole for brukere. Forskerskolen retter seg til WiseAge-medlemmer, helsepersonell, bedrifter og andre interesserte. 

Forskerskolen vår består av en grunnleggende del og en fordypningsdel. Den grunnleggende delen inneholder informasjon om forskningsprosessen, terminologi, etikk og brukermedvirkning. I fordypningsdelen blir det gitt informasjon i ulike forskningsdesign og med eksempler fra konkrete forskningsprosjekter.​

Som WiseAge-medlem får man tilbud om å delta i ulike kurs og arrangementer i regi av SESAM. Her blir forskerne også invitert, og WiseAge skal ha mulighet til å komme med innspill og stille spørsmål.

Under SESAM-festivalen som foregår hvert år i mai, arrangeres det også en egen WiseAge-dag med fokus på eldres helse, mestring og livskvalitet. ​

Samarbeid på tvers av disipliner er grunnleggende for SESAM og har vært det fra starten. Vi har forsket sammen med hotellansatte, designere, kokker og teknologer, med brukeren i sentrum. Dette har skapt resultater som har gitt verdi for mange, og økt livskvalitet og mestring for eldre. Potensialet for å oppnå mer er stort - vi opplever at vi såvidt har startet - og vi har mye mer å bidra med.

Vil du vite mer og finne ut hvordan du kan bli WiseAge medlem? Ta kontakt med oss på
e-post: wiseage@sus.no eller ring: 468 94 609.

E-læringskurs for brukermedvirkning i helseforskning

Helse Vest har utarbeidet et kurs for brukermedvirkning i helseforskning for brukere og forskere. Kurset gir en innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er, i tillegg til ulike tips for et godt samarbeid mellom bruker og forsker.
Les mer her
bilde av mennesker foran data

Forskningsprosjekter du kan ta del i

SESAM har forskjellige forskningsprosjekter du kan ta del i som forsøksperson. Dersom du ønsker å delta i noen av studiene eller ønsker mer informasjon – ta kontakt med oss på 51 51 56 01 eller sesamforskning@sus.no
Les mer om de ulike prosjektene her
Hjerne

Nyheter

    Ønsker du mer informasjon om WiseAge eller vil du bli medlem i WiseAge. Ta kontakt på mail: wiseage@sus.no eller ring 51 51 56 19

    Gjerne følg oss på Facebook: WiseAgebySESAM

    Sist oppdatert 15.09.2023