Nye Stavanger universitetssjukehus

Vi bygger nytt universitetssjukehus. Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner skal flyttes til Ullandhaug.
Les mer om Nye SUS
En stor bygning med mange vinduer

Har du vært i en førstehjelpssituasjon?

Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål.

Vi tilbyr samtale med erfarent helsepersonell. 

Les mer om tilbud til førstehjelpere her
Kvinne utfører brystkompresjoner på person som ligger på bakken.

Bli blodgiver

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra frivillige blodgivere. 

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver. 

Les mer om hvordan du kan gi blod
En kvinne i en sykehusseng