Nye Stavanger universitetssjukehus

Vi bygger nytt universitetssjukehus. Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner skal flyttes til Ullandhaug.
Les mer om Nye SUS
En stor bygning med mange vinduer

SUS debatt om prioritering

200 publikummere fikk med seg debatten om prioritering i spesialisthelsetjenesten, torsdag 2. november. 

Se opptak
En gruppe mennesker på en scene

SUS debatt om psykisk helse- og rustjenester i endring

Hvordan skal vi utvikle tjenestene i årene som kommer, og hvordan kan vi sikre kvalitet og bærekraft? 

Se opptak av SUS debatt, 9. november
En gruppe mennesker på en scene

Nyheter

 • En person med krøllete hår
  21. november 2023
  Disputas: Hvordan kan en ny simulator hjelpe helsepersonell til å trene og gi effektiv pustehjelp ved fødsel?

  Joanna Haynes disputerer 28. november 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Bridging the clinical experience gap: –using simulation to improve ventilation performance during neonatal resuscitation in a high-resource setting".

 • En mann i dress
  15. november 2023
  Stort internasjonalt forskningsprosjekt på demens til SUS

  De neste fire årene skal Stavanger universitetssjukehus (SUS) lede et omfattende EU-prosjekt. Målet er å endre måten vi diagnostiserer Alzheimers sykdom på, og oppdage sykdommen før symptomene viser seg. Dette er et av de største forskningsprosjektene som et norsk sykehus har fått ansvar for noensinne.

 • En gruppe kvinner iført hjelmer og reflekser
  6. november 2023
  Analysehallen tar form

  Den første, store leveransen av medisinsk-teknisk utstyr på Nye SUS er nå installert.