Regionalt nettverk

SESAM ønsker samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og formidling innen feltet eldremedisin og samhandling i helseregionen.

Regionale ressurspersoner

Kompetansesenteret har derfor knyttet til seg medarbeidere i 10-20 % stillinger i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland:

Greta Gaard Endal, Helse Førde
Halvor Næss, Helse Bergen
Nina Hauge, Helse Fonna
Siri Ueland, Helse Stavanger                                                                                                                                                                                                                                   
SESAM sine regionale ressurspersoner har nettverksbygging knyttet til eldremedisinske tema som hovedfokus, samt styrking av samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, helsemyndigheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner. I et slikt nettverksperspektiv er SESAM sin rolle å legge til rette for prosesser i helsetjenestene til beste for målgruppen som er eldre over 65 år. SESAM støtter ulike typer nettverksstrategier som strekker seg fra å bidra i egne og andre aktørers oppbygging av fagnettverk, delta i allerede etablerte nettverk samt koordinering av nettverk.

Fagnettverk

Fagnettverk er fagformidling i form av likemannsarbeid og erfaringsutveksling. Kunnskap trenger tilpasning til lokale forhold, ressurser og muligheter for å bli til praksis. Fagnettverk har til hensikt å støtte implementering av nasjonale føringer, støtte lokale fagutviklingsbehov, utvikle samhandlingsrelasjoner og  gi faglig støtte for spesielle funksjoner. Nettverkene må ha et definert fokus og være forankret i deltagernes organisasjoner, og i slik forstand være en bro mellom teori og praksis.

Nettverket koordineres av fag - og administrativ koordinator i SESAM Kristin Aas Nordin i samarbeid med Siri Ueland, Helse Stavanger og Halvor Næss Bergen og andre regionale ressurspersoner i SESAM.

Målgruppen er fagutviklere og ledere innen fagfeltene geriatri og alderspsykiatri i Helse Vest HF.

Det arrangeres årlig møte på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Nettverket drives i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regional ressursperson for SESAM i Helse Fonna HF Nina Hauge, Synnøve Skarpenes  Alderspsykiatrisk poliklinikk Helse Fonna HF, Astrid Håland Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna.

Målgruppe er ansatte i eldreomsorgen i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og har til hensikt å drive kompetansebygging innen fagfeltene geriatri og alderspsykiatri.

 

Nettverket drives av ressursperson i SESAM Hilde Rydland Marianayagam og Synnøve Skarpenes alderspsykiatrisk poliklinikk Helse Fonna.

Marte Meo er en veiledningsmetode som er brukt innen demensomsorgen for å bedre kommunikasjon og samhandling mellom pasient og bidragsyter.

Målgruppen er veiledere innen Marte Meo metoden.


Nettverket drives av ressursperson for SESAM i Helse Førde HF, Greta Gaard Endal i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane.

 Målgruppen for nettverket er ansatte innen eldreomsorg og eldremedisin i kommunehelsetjenesten tilknyttet Helse Førde.

 

Nettverket drives av regional ressursperson i SESAM, Siri Ueland og fag- og administrativ koordinator i SESAM, Kristin Aas Nordin.

Nettverket ble tidligere kalt fagnettverk utredning av demens, men har pga. nasjonale føringer med økt fokus på oppfølging etter demensdiagnose, inkludert dette i tittelen.

Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med utredning og oppfølging etter demensdiagnose.

 

Nettverket ledes av ressursperson i SESAM, Hilde Rydland Marianayagam og leder på alderspsykiatrisk poliklinikk ved SUS, Ingrid Langeland Braut.

VIPS praksismodell er en modell for å implementere personsentrert omsorg både i institusjoner og hjemmetjenester.

Målgruppen for nettverket er ansatte i kommunehelsetjenesten som har tatt i bruk VIPS praksismodell på sin arbeidsplass.

 

Nettverket ledes av fag- og administrativ koordinator i SESAM Kristin Aas Nordin, ressurspersoner i SESAM Hilde Rydland Marianayagam og Siri Ueland.

Målgruppen for nettverket er ansatte i kommuner med nedslagsfelt i Helse Stavanger HF som jobber med dagtilbud for personer med demens og for ansatte som jobber med yngre personer (<65år) med demenssykdom


FOKUS koordineres av Lise Birgitte Holteng på SESAM i samarbeid Ingrid Langeland og er et forskningsnettverk for sykehjem i regionen som har lyst å være med på forskningsprosjekter.

Sykehjemmet har FOKUS kontakter som er bindeleddet mellom sykehjemsavdelingen og SESAM.

FOKUS skal støtte praksisnær forskning i samarbeid med sykehjemmet

 

 

Mer informasjon vedrørende de forskjellige nettverk eventuelt spørsmål om deltakelse, kan rettes til fag- og administrativ koordinator Kristin Aas Nordin; kristin.marie.aas.nordin@sus.no eller 476 04 541

Sist oppdatert 26.05.2020