SESAM Verdidokument

I all vår aktivitet, og spesielt innenfor forskning, legger vi stor vekt på etikk og etisk refleksjon. Sykehusets visjon «Vi skal fremme helse, mestring og livskvalitet» er styrende for arbeidet vårt, og vi har i denne sammenheng sett behov for å formulere et verdigrunnlag for SESAM.

Verdigrunnlag

Formålet med verdigrunnlaget er å ivareta den eldre og sårbare pasienten, og vise at hensynet til menneskeverdet alltid er mer fundamentalt enn ønsket om mer kunnskap.

Etisk vurdering og refleksjon skal med i alle faser av våre prosjekt. Etikk er også et viktig tema i vår forskerskole for brukere. SESAM har derfor utarbeidet et eget verdidokument.​

Klikk på bildet under for å åpne Verdidokumentet som PDF-fil. 

Forside Verdigrunnlag

Sist oppdatert 18.10.2022