Faglunsj

De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117 og i virtuelt møterom på helsenettet, med inviterte foredragsholdere fra forskning, klinikk og kommunehelsetjenesten innen eldremedisin.

Det sendes ut invitasjoner per mail i forkant av hver faglunsj med navn på den som skal holde innlegg og tema for innlegget. Henvend deg til Helen G . Wigestrand for å komme på invitasjonslisten.
Epost: helwig@sus.noHenvendelse til Kristin Aas Nordin for å komme på talerlisten.
Epost: kristin.aas.nordin@sus.no


Faglige ansvarlige:


SESAM
Kristin Aas Nordin
kristin.aas.nordin@sus.no

Geriatrisk poliklinikk
Siri Ueland
siri.ueland@sus.no


Alderspsykiatrisk poliklinikk
Ingrid Langeland Braut
ingrid.langeland.braut@sus.noSist oppdatert 05.09.2022