SESAMs veileder for brukermedvirkning i forskning

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har utarbeidet en veileder for brukermedvirkning i forskning som forskere og brukere vil ha stor nytte av.

Klikk på bildet under for å åpne veilederen som PDF-fil:

SESAMs Veileder for brukermedvirkning i forskning

Sist oppdatert 07.09.2023