ABC-modellen

Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 15 kommunene i Sør- Rogaland.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner
Bilde hentet fra: Aldring og helse - Nasjonal kompetansetjeneste

ABC-opplæringen er en tverrfaglig kompetansesatsing i komm​unale helse- og omsorgtjenester, utviklet av Aldring og helse - Nasjonal kompetansetjeneste www.aldringoghelse.no​ ​på oppdrag fra Helsedirektoratet. Opplæringen omfatter ABC-permer innen ulike fagområder. Siden 2007 har ca. 35 000 deltakere gjennomført permer i opplæringen. 96 prosent av landets kommuner har deltatt i eller er i gang med ABC-opplæring.​

Målet med ABC-opplæringen er å gi ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester mulighet til å tilegne seg oppdatert kompetanse i aktuelle fagtemaer og å styrke kunnskapen i hva som er god praksis i henhold til nasjonale retningslinjer, lover og forskrifter. Målet er at kunnskap og refleksjon vil føre til positiv endring av praksis.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har på bakgrunn av gode resultater med ABC-opplæringen, videreført satsingen som en del av Kompetanseløft 2025 og Demensplan 2025. Dette innebærer at kommunene kan søke om økonomisk støtte i satsingsperioden fra 2021 og ut året 2025, med forbehold om årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

ABC-opplæringen består av tre hovedelementer: 

 • gruppesamlinger hvor tverrfaglig refleksjonsgrupper møtes én gang per hefte
 • fagseminarer som gjennomføres halvårlig med fem–seks timers varighet, og
 • selvstudium i ABC-heftene.​

Man må ha et ansettelsesforhold i kommunen for å kunne delta i ABC-opplæringen.
Det anbefales at gruppene settes sammen av deltakere med forskjellig utdanning, arbeidserfaring og gjerne fra flere arbeidssteder i kommunen. Avdelingslederne har ansvar for å rekruttere deltakerne blant medarbeiderne og sette ABC-gruppene sammen etter anbefalingene. Det er ingen eksamen eller annen test i opplæringen.

Ved oppstart av ABC-opplæringen registrerer ABC-kontakten deltakerne på opplæringens nettside abcregistrering.no​ Deretter vil deltakerne få tilsendt e-post med lenke, hvor de skal logge seg inn på abcportalen.aldringoghelse.no og fylle ut opplysninger om seg selv. På denne nettsiden vil deltakerne få tilgang til digitale ressurser i ABC ​opplæringen.​

Påmelding ved oppstart på nye permer er gjennom: www.abcregistrering.no

Kommunene kan kontakte Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og Helse) aldringoghelse.no​, eller fagmiljøet i deres område som er ansvarlige for oppfølgingen av informasjon og fagseminarene. Det kan søkes om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren.

SESAM har leverandøravtale med Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og Helse)​ i forhold til fagseminarene for følgende permer:

 • Demensomsorgens ABC perm 1 og 2.
 • Eldreomsorgens ABC: 
  • Aldring og omsorg
  • Psykiske sykdommer i eldre år
  • Geriatri
 • Musikkbasert miljøbehandling

 

Du kan lese mer om de ulike permene her: abc.aldringoghelse.no

Ta kontakt for mer informasjon:

Kristin Aas Nordin
Fag- og administrativ koordinator
E-post: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Telefon: 51 51 55 63 / 476 04 541

Sist oppdatert 07.09.2023