En mann med armene hevet

"Den gode dagen" for personer med demens

Linda Buettners praksispris

SESAM vil bidra til "den gode dagen" for personer med demens.

Hvert år deler SESAM ut premier for gode tiltak for personer med demens.

Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur, både internasjonalt og her i vår region, for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen. I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til "Den gode dagen" for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt - gode tiltak for personer med demens som gjerne også har nyhetens interesse.

Det deles ut to premier hvert år. Premiene blir delt ut på SESAM-konferansen.

Praksisprisen er på kr. 10 000. Vinneren blir bestemt av fagpersoner på SESAM samt ressurspersoner i WiseAge.

I tillegg blir det delt ut en publikumsprisen på kr. 5 000 som blir bestemt frem av publikum under SESAM-konferansen.

Send en beskrivelse av tiltaket til SESAM ved Helen G. Wigestrand, helwig@sus.no

Momenter som skal være med:

  • Kort beskrivelse av virksomheten som søker
  • Tittel på bidraget/aktiviteten
  • Beskriv aktiviteten
  • Beskriv utbytte av aktiviteten
  • Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider. Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved noen bilder i god kvalitet.

Bidragene vil bli presentert på SESAM-konferansen. I tillegg vil bidragene bli brukt i neste utgave av boka Skattekisten - Den gode dagen for personer med demens. Vinnerbidragene vil bli publisert på vår hjemmeside og sosiale medier. 

NB! Sender dere inn bilder med personer på, er det viktig med samtykke fra disse, eventuelt pårørende.


Skattekisten - Den gode dagen for personer med demens

Vi har samlet de gode bidragene i en egen bok - Skattekisten. Vi håper disse bidragene kan bidra til at andre kan bruke disse ideene for å skape god livskvalitet og helse for personer med demens.
Les mer her
bilden av boken

Vinner av Linda Buettners praksis- og publikumspris 2022

Stokka sykehjem i Stavanger kommune vant årets praksis- og publikumspris med bidraget «Stokka herrelag».
Les mer her
Stokka Sykehjem

Vinner av Linda Buettners praksispris 2021

Austrått bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune vant Linda Buettners praksispris 2021 med bidraget "Den gode dagen i drivhuset"
Les mer her
Den gode dagen i drivhuset

Vinner av Linda Buettners publikumspris 2021

Finnøy pleie- og omsorgssenter i Stavanger kommune vant publikumsprisen 2021 for bidraget «Gylne øyeblikk og spa-kveld»
Les mer her
«Gylne øyeblikk og spa-kveld»

Vinner av Linda Buettners praksispris 2020

Fyllingsdalen sykehjem vant Linda Buettners praksispris 2020 for sin covid-19-avdeling.
Les mer her
Fyllingsdalen sykehjem

Vinner av Linda Buettners praksispris 2019

Lura bo- og aktivitetssenter vant praksisprisen i 2019 for deres "Lura Dytten."
Les mer her
bilde av to menn med vannkanten

Vinner av Linda Buettners publikumspris 2019

Stokka sykehjem vant publikumsprisen 2019 for deres "Måltidsopplevelser og relasjoner."
Les mer her
bilde av en mann på kjøkkenet

Vinner av Linda Buettners publikumspris 2018

Stokka sykehjem vant Linda Buettners publikumspris 2018. På Stokka sykehjem har de laget en hage som har 200 - 250 fugler i alle fasonger, papegøyer og gullfisker.
Les mer her
bilde av mann og en papegøye

Vinner av Linda Buettners praksispris 2018

Tananger bo- og hjemmetjenester ved Milan Stanisic og ABC miljøbehandlingsgruppen vant praksisprisen i 2018. Tananger bo- og hjemmetjenester har startet med bilvask og dans.
Les mer her
bilde av to som vasker en bil

Vinner av Linda Buettners publikumspris 2017

Stod sjukeheim vant Linda Buettners publikumspris 2017. På Stord sjukehjem har katten Kari-Kari flyttet inn og blitt "stovevakt."
Les mer her
bilde av katten Kari-Kari

Vinner av Linda Buettners praksispris 2017

Austrått bo- og aktivitetssenter vant praksisprisen i 2017 for deres kunstaktivitet.
Les mer her
bilde av kunstutstilling

Vinner av Linda Buettners publikumspris 2016

Lura bo- og aktivitetssenter vant publikumsprisen i 2016 for lysthuset "Hyttå".
Les mer her
Bilde av lysthuset

Vinner av Linda Buettners praksispris 2016

Betaningen rehabilitering og sykehjem vant Linda Buettners praksispris 2016 for generasjonssang. Generasjonssang er en aktivitet hvor personer med demens og barn synger og danser sammen.
Les mer her
bilde av barn og eldre

Vinner av Linda Buettners praksispris 2015

Tasta sykehjem vant Linda Buettners praksispris i 2015 for deres måte å møte åndelige behov hos personer med demens.
Les mer her
bilde av lys på fat

Vinner av Linda Buettners praksispris 2014

Slettebakken Menighets Eldresenter vant Linda Buettners praksispris i 2014 for sine høner i hagen.
Les mer her
Bilde av høner og en katt

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med oss på sesam@sus.no eller ring 51 51 56 19

Sist oppdatert 11.10.2022