Eldre ektepar i solnedgang

Kan ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikken av Alzheimers sykdom?

ABBA-GP-studien

Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers demens gjennom en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis. Personer med hukommelsesvansker eller andre symptomer på mulig demens og som har fastlege i Sør-Rogaland inviteres til å delta i dette forskningsprosjektet.

​Kan en ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikk av alzheimers sykdom?​

For å sikkert kunne fastslå om en person med hukommelsesvansker eller andre kognitive symptomer har Alzheimers sykdom trengs det i dag en spinalvæskeprøve eller avansert bildeundersøkelse av hodet. Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers sykdom gjennom biomarkører i en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis. ​​

 

Testen kan tas hos alle fastleger i Sør-Rogaland.
Studien vil rekruttere deltakere fram til 31.08.2025.

Klikk her for flyer som kan lastes ned og printes ut: ABBA-GP flyer.pdf

Med økende alder kan mange oppleve vansker med å huske navn på ting eller personer, finne ord for å uttrykke seg, orientere seg eller utføre en del daglige gjøremål. Dette kan være normale endringer, men det kan også være tidlige tegn på utvikling av demenssykdom.

Det finnes mange forskjellige demenstyper hvorav Alzheimers sykdom er den hyppigste. Det er vanskelig å stille en tidlig og nøyaktig diagnose uten å bruke avanserte undersøkelsesmetoder. Å vite om det foreligger demens og i så fall hvilken demenstype det dreier seg om eller å kunne fastslå at det ikke foreligger demens har konsekvenser for videre behandling og prognose. Grundig utredning er derfor en grunnpilar for å gi målrettet hjelp. Bedre diagnostikk kan på lang sikt også bidra til å finne fram til nye behandlingsmuligheter for Alzheimers sykdom.​

Nyere forskningsfunn gir gode håp om at Alzheimers sykdom kan diagnostiseres gjennom biomarkører i en blodprøve. Det er viktig å undersøke om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis.

  • Hvor god er blodprøven til å fastslå at det foreligger Alzheimers sykdom hos personer med hukommelsesvansker eller andre kognitive symptomer?
  • Hvor god er blodprøven til å utelukke Alzheimers sykdom hos personer med hukommelsesvansker eller andre kognitive symptomer?

En vanlig blodprøve tas på fastlegekontor. Et tilfeldig utvalg av deltakere, både med negative og positive biomarkør svar, vil bli trukket ut til videre utredning ved hukommelsesklinikken på Stavanger Universitetssjukehus. Studien sammenligner blodprøvesvaret og resultatet av utredningen på hukommelsesklinikken. 

  • Du har hukommelsesproblemer eller andre symptomer som kan tyde på demens. Du trenger ikke å ha en demensdiagnose.
  • Du bor og har fastlege i Sør-Rogaland (Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Hå, Time, Eigersund, Strand, Gjesdal, Randaberg, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hjelmeland, Kvitsøy).
  • Du og fastlegen din er enige om at deltakelse er aktuell for deg.​

  • ​Du bidrar i viktig medisinsk forskning på Alzheimers demens.
  • Det er nyttig å prate med fastlegen din hvis du har hukommelsesproblemer eller andre kognitive symptomer.​​​​​​


​Deltakelse er frivillig og ditt personvern blir godt ivaretatt. Du står fritt til å trekke deg når som helst, uten å oppgi grunn.

Evt. spørsmål kan rettes til svein.kjosavik@sus.no eller anita.lenora.sunde@sus.no 

NB! Ikke oppgi personlige opplysninger i e-posten.

Ta kontakt med fastlegen din for å bli med i studien.
De fleste fastlegene i Sør-Rogaland har blitt informert om denne studien. Hvis ikke kan du henvise til denne nettsiden. 


Sist oppdatert 12.03.2024