Vil du bli med i forskning?

En viktig del av SESAMs målsetting er både å initiere og etablere forskningsprosjekter, samt arenaer for samarbeid innen forskning på eldremedisin og samhandling knyttet til eldre i helseregionen. Under finner du en liste over forskningsprosjekter du kan delta i.

Hvorfor utvikler noen demens, men andre har frisk hjerne livet ut? I PROTECT Norge
kan du bli med på spennende forskning om hjernens utvikling. Ledende forskningsmiljøer i Norge og England vil finne svar på hva som skjer med hjernen når vi blir eldre.

Klikk her for mer informasjon om studien: PROTECT Norge-studien​​​

4ME - Videosykling for fysisk aktivitet og livskvalitet​​

I 4ME-prosjektet skal deltakerne gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag i 3 uker. Deltakerne får utdelt en «sittesykkel» og et nettbrett som spiller av videoer, som viser en selvvalgt sykkelrute. Det samles inn helsedata ved bruk av kognitive og fysiske tester og spørreskjema under studiebesøk ved SESAM, SUS.


​Klikk her for mer informasjon om studien: 4ME-studien​​


Kan en ny blodprøve forenkle og forbedre diagnostikk av Alzheimers sykdom?

Nå har det blitt mulig å påvise hjerneforandringer typisk for Alzheimers demens gjennom en blodprøve. Denne studien undersøker om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i norsk fastlegepraksis.

Personer med hukommelsesvansker eller andre symptomer på mulig demens og som har fastlege i Sør-Rogaland inviteres til å delta i dette forskningsprosjektet.

Klikk her for mer informasjon om studien: ABBA-GP-studien​

Denne studien går ut på å finne metoder til å stille demensdiagnose tidligere enn før. Vi ønsker kontakt med mennesker med hukommelsessvikt og friske kontrollpersoner.

Klikk her for mer informasjon om studien: DDI-studien

I denne studien undersøker vi de tidlige sykdomsmekanismene ved Parkinson sykdom og demens ved Lewy – Legemer, med fellesbetegnelsen kalt Lewy – lege sykdom (LBD).

Målet med prosjektet er å utvikle nye og bedre metoder for å kunne gi en sikker diagnose til denne pasientgruppen. Vi vil følge opp deltagerne årlig, og flere norske og europeiske sentra deltar i prosjektet.

Klikk her for mer informasjon om studien: NOR​-DLB-studien​

 


Sist oppdatert 24.08.2023