Nyansatt på SUS

Velkommen til oss!

​Før du begynner å jobbe hos oss

Helseskjema MRSA

Fyll ut Helseskjema ved ansettelse og gjeninntreding i stilling.

Det er viktig at du leser gjennom skjemaet og ser om noen av punktene er aktuelle for deg. Utfylt skjema og vedlegg 1 returneres til nærmeste leder.

Politiattest

Der hvor det er stilt krav om politiattest må denne sendes til post@sus.no 
Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse, og den må fremlegges før du begynner i stillingen.

Individuell gjennomføringsplan

Alle som blir ansatt i en LIS-stilling (lege i spesialisering 2-3) må i samarbeid med leder fylle ut en individuell gjennomføringsplan som sendes til post@sus.no innen oppstart.

A1-skjema

Alle nyansatte utenlandske arbeidstakere (gjelder ikke studenter) som er medlem av folketrygden i eget hjemland, må levere A1-skjema fra trygdekontoret i sitt hjemland. Dersom du ikke er medlem av folketrygden i eget hjemland, må du gi skriftlig tilbakemelding om dette til lønn.

Her finner du viktig informasjon du trenger som ny medarbeider hos oss:

Hvis du er pensjonist, så kan du kan jobbe så mye du vil, samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen din og spare resten til senere. Dette kan du lese mer om på NAV sine sider.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister, som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Det kan du lese mer om her.

Skandinaviske borgere

Skandinaviske borgere som skal arbeide i Norge må gjøre følgende:

 • Melde flytting til Folkeregisteret
 • Kopi av pass
 • Levere A1-skjema*
 • Levere bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)

Nordiske borgere

Nordiske borgere (utenfor Skandinavia) må gjøre følgende:

 • Melde flytting til Folkeregisteret
 • Levere bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • Kopi av pass 
 • A1-skjema*

EU/EØS – borgere

 EU/EØS-borgere må levere:

 • Kopi av pass
 • Bestått B2 test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • A1-skjema*

Arbeidsinnvandrere (borgere fra land utenfor EU/EØS)

 Arbeidsinnvandrere som kommer fra land utenfor EU/EØS må levere:

 • Oppholdstillatelse
 • Kopi av pass 
 • Bestått B2 test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling) 
 • A1-skjema*


*A1-skjema (medlemskap i folketrygden). Dette skjemaet skal den ansatte (gjelder ikke studenter) ha med fra trygdekontoret i sitt hjemland eller via Nav sine sider. Dersom de ikke er medlem av folketrygden i eget hjemland må de gi skriftlig tilbakemelding om dette til lønn. Det er viktig at dette er på plass før den ansatte begynner. 

Alle EU/EØS-borgere som skal bo i Norge i mer enn tre måneder må registrere seg hos politiet (SUA). Søkeren må selv bestille time på udi.no. Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet, men de må melde flytting til Folkeregisteret.

SUS krever ikke dokumentasjon på registreringsbevis.

Skattekort og D-nummer fås hos Skatt Vest. EU/EØS-borgere kan få dette samme dag som registreringsbeviset dersom korrekt skjema er fylt ut og levert til Skatteetaten.

Se www.udi.no for mer informasjon.

Les om personalforsikringer her

 Arbeidstakere som slutter kan innen 6 måneder etter sluttdato inngå avtale om fortsettelsesforsikring på gruppelivsforsikring. For mer informasjon se www.sus.no/ny  

Fortsettelsesforsikring for gruppeliv (skjema)

Bierverv: Retningslinjer for praktisering av regelverk

Arbeidsreglement

Fagforeninger: Arbeidstakere som er organiserte i fagforeninger

Tre fjerdedels stilling natt: Nyansatte

Forskning: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater

Vernetjenesten

Dokumenter, prosedyrer og rutiner

EQS (extend quality system) er Helse Stavanger HF sitt dokumentstyringssystem som inneholder styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner, retningslinjer, manualer og sjekklister med mer.  

Utarbeidede og godkjente pasientforløp, i tillegg til kvinneklinikkens administrative og medisinskfaglige prosedyrer, er opprettet i EQS, men også gjort fritt tilgjengelig for publikum.

Helse Vest IKT

SUSBIL

Stavanger universitetssjukehus’ bedriftidrettslag (SUSBIL) ble stiftet i 1970, og teller cirka 3200 medlemmer.

Les mer om SUSBIL på egen side

Turstøvelen

Vi er en turgruppe for alle medarbeidere med familie. Vi arrangerer flere turer årlig - både lange og korte - i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde deg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

Bedriftshelsetjenesten i Helse Stavanger er en godkjent bedriftshelsetjeneste som holder til i Internatbygget på SUS. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha sunne og trygge arbeidsplasser. I teamet vårt er det bedriftslege, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeuter og bedriftssykepleiere.

Samleside med informasjon om utdanning og kompetanseutvikling

Kompetanseportalen

Læringsportalen

Hvordan bruke læringsportalen hjemmefra

Forskning

Du finner gjeldende reglement og retningslinjer på våre intranettsider. Sykehusets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og du som arbeidstaker plikter å holde deg orientert via dette.

I følge FNs levekårsundersøkelse er Norge verdens beste land å bo i. Når Stavanger-regionen flere ganger er blitt kåret til Norges beste region, betyr vel det at vi befinner oss i verdens beste region? 

En landlig storbyregion

Vi som bor her har stor glede av storbyens mangfoldige tilbud, samtidig har området sluppet unna de fleste av storbyens utfordringer. Her er det korte avstander, og selv innenfor storbykjernen kan du velge å bo enten landlig og fritt eller urbant og sentralt. Regionen har et fargerikt kulturliv og kan by på en rekke unike opplevelser enten du er interessert i historiske monumenter, spennende museer eller nyskapende arkitektur. Stavangerregionen kan også tilby et mangfold av matopplevelser. Godt klima og et aktivt fagmiljø har gjort Stavangerregionen til en av landets fremste matregioner. Her kan du også oppleve Nordens største matfestival Gladmat.

Ski, surfing, tur, fjorder og fjell

Både Sirdal og Suldal har flere skitrekk og flotte vinterterreng å by på. Våren og sommeren i Stavanger-regionen er solrike og som skapt for utendørsaktiviteter. Det er bra, for naturen i og omkring Stavanger-regionen byr på et aktivt friluftsliv. Det er kort vei til fjell, jaktområder og skimuligheter. Og alt er innen rekkevidde enten man ønsker å oppleve vakre fjorder, majestetiske fjell eller det åpne hav. En tur til Lysefjorden er obligatorisk når man er i Stavangerregionen. Her kan du oppleve de berømte fjelltoppene Preikestolen og Kjerag.

Kort vei til Europa

Med 50 daglige ankomster til Stavanger Lufthavn Sola, er Stavanger-regionen lett å nå. De mest sentrale europeiske storbyer kan nåes innen 2-3 timer. Regionen har også generelt god infrastruktur.

Bolig

De aller fleste som flytter til Stavanger-regionen, kommer hit fordi de fått seg en jobb. Det neste steget er naturlig nok å skaffe seg en bolig.

Skal du bo her lenge? Da kan det være lurt å sjekke enten leiemarkedet på Finn.no, eller boliger som er til salgs, også via Finn.no. Det kan være lurt å sette seg litt inn i hvordan boligsituasjonen er i de enkelte kommunene.

Fritid

Dersom du flytter til Stavanger-regionen, vil du oppleve en region med et flust av fritidstilbud. Alt fra organiserte idrettslag innen fotball og friidrett til friluftstilbud innen ekstremsport og hundeklubber. Det beste er å bruke søkemotorene til å finne akkurat dine interesser.

Region Stavanger

Welcome to Stavanger  (bok på engelsk laget av Stavanger kommune)


 Sist oppdatert 15.05.2024