Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515.  Pasientreiser gjeninnfører dokumentasjonskravet ved bruk av egen bil: Nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet. Da må pasientene ha dokumentasjon fra behandleren sin på at de måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til bilferge, parkering, bom og piggdekk, slik som det står i pasientreiseforskriften § 22. Til rekvirent ved behov for rekvirert drosje og bekreftet allmennfarlig smittsom sykdom, merkes rekvisisjonen «alenebil» i feltet «spesielle behov». Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind i disse tilfellene.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Stavanger HF Postboks 8100 4068 Stavanger

Nyheter

  Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

  Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. Du kan søke etter at reisen er gjennomført. Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.
  Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter.
  Sydbygget. Foto.