Vernetjenesten i Helse Stavanger

Vernetjenesten er arbeidstakernes tillitsvalgte i spørsmål som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har både en rådgivnings-, tilsyns- og en varslingsfunksjon.

Foretakshovedverneombud

Marius Bergeslien Malmo

marius.bergeslien.malmo@sus.no

tlf. 51 51 87 21 / 924 51 204

Vara foretakshovedverneombud

Marcus Zaremba 

marcus.zaremba@sus.no​

tlf. 51519664 / 45241268

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere skal vernetjenesten i helseforetaket bidra til at helse, miljø og sikkerhet skal være en selvsagt del av arbeidsdagen.​

​​​Foretakshovedverneombud

​​Helse Stavanger har frikjøpt et foretakshovedverneombud i 100 % stilling og et hovedverneombud i 50 % stilling. 

Foretakshovedverneombudet har det koordinerende ansvar for vernetjenesten og samordning av denne virksomheten i alle divisjonene. AML § 6-1: www.lovdata.no

Verneombudene i Helse Stavanger har ansvar for sine verneområder som er definert i de ulike divisjonene. Verneombundet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har noe å si for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde.​

Oppgavene til verneombudene er omtalt i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og i foretaket sin HMS-håndbok.

Arbeidsmiljøloven - § 6-2. Verneombodets oppgåver​

Strategi for verneombudene

Foretaket er i konstant endring og utvikling, og verneombudene må være i stand til å møte endringene som kommer. I samarbeid med de andre foretakene i Helse Vest har verneombudene derfor utarbeidet en egen strategi med klare verdier og mål. Strategien viser hvordan verneombudene ønsker å utvikle vervet, slik at de best mulig kan representere arbeidstakerne som har valgt dem.

Brosjyrer

Verneombudet ditt (pdf)

Strategi for verneombudene (pdf)

Metodebok for vernetjenesten (pdf)

Sist oppdatert 15.05.2024