Utenlandske arbeidstakere

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Sykehuset arbeider for å knytte til seg de beste fagfolkene og vil legge til rette for at alle skal trives og yte sitt beste.

Helse Stavanger HF skal så lang det er mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder og å rekruttere kvalifiserte personer med innv​andrerbakgrunn.

Det stilles samme krav til utenlandske borgere som til nordmenn:

  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
  • Du må fremvise norsk​ autorisasjon der ​dette er krav.
  • Du må vise politiattest til stillinger der det er påkrevd - for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede.
  • Du må ha rett dokumentasjon på vaksinasjon​.

Lenker og tips til nyansatte med EU/EØS/EFTA-borgerskap (pdf).

Nyttige lenker:
Sist oppdatert 07.12.2021