Pasientforløp

Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlingsprosess med et avklart start- og endepunkt.

Pasientforløpet skal være for en definert pasientgruppe, basert på beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis. Forløpet skal sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

​Pasientforløpsutvikling er en del av kvalitetsarbeidet ved Helse Stavanger HF. Målsetninger for arbeidet er å bidra til god praksis og kvalitet i pasientbehandlingen, effektiv ressursutnyttelse av foretakets ressurser, det skal bidra til forutsigbarhet i behandlingen for både pasienter og helsepersonell.

Pasientforløpene som beskrives vil være veiledende for hovedvekten av pasientene innenfor pasientgruppen. Behandlingen av pasientene vil uansett alltid være individuell.​​​


 

Sist oppdatert 28.06.2023