Ny på SUS

Velkommen til oss!

​Før du begynner å jobbe hos oss

Helseskjema MRSA

Fyll ut Helseskjema ved ansettelse og gjeninntreding i stilling.

Det er viktig at du leser gjennom skjemaet og ser om noen av punktene er aktuelle for deg. Returner utfylt skjema og vedlegg 1 til din nærmeste leder.

Politiattest

Hvis stillingen krever politiattest, skal du sende denne til post@sus.no.
Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du starter i jobben, og den må fremlegges før du begynner i stillingen.

Individuell gjennomføringsplan

Alle som blir ansatt i en LIS-stilling (lege i spesialisering 2-3) må i samarbeid med leder fylle ut en individuell gjennomføringsplan som sendes til post@sus.no innen oppstart.

A1-skjema

Alle nyansatte utenlandske arbeidstakere (gjelder ikke studenter) som er medlem av folketrygden i eget hjemland, må levere A1-skjema fra trygdekontoret i sitt hjemland. Dersom du ikke er medlem av folketrygden i hjemlandet ditt, må du gi skriftlig tilbakemelding om dette til avdeling for lønn og regnskap.

Her finner du viktig informasjon du trenger som ny medarbeider hos oss:

Hvis du er pensjonist, kan du jobbe så mye du vil samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du kan ta ut hel alderspensjon eller en mindre del av pensjonen din og spare resten til senere. Les mer om pensjonist og jobb på NAV.no.

Pensjonistlønn

Å jobbe på pensjonistlønn kan være en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor 
som alderspensjonist. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i 
tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at 
alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber i tillegg.

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister 
som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig 
tjenestepensjon. Pensjonistlønn er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du 
kan få tillegg for ubekvem arbeidstid. Du kan ikke inngå arbeidsavtale i 
stillingsprosent på pensjonistlønn, kun arbeide som timelønnet.

Pensjonistlønn gjelder også tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år.
AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler kan også jobbe på pensjonistlønn. De som er født i 1962 eller tidligere kan normalt 
ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP fra de er 65 år.

AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP kan ikke jobbe på pensjonistvilkår.

Pensjonistlønn gjelder også de som har alderspensjon for særalder. Har du tatt ut alderspensjon for særalder, kan du også jobbe på pensjonistlønn. Det 
er også mulig å ta ut pensjon etter den såkalte 85-årsregelen og i tillegg jobbe på 
pensjonistlønn.

Den enkelte pensjonist er selv ansvarlig for å sjekke ut om en oppfyller kravene for 
å inngå en slik avtale uten at tjenestepensjonen blir redusert.

Autoriserte sykepleiere

Alle autoriserte sykepleiere, uavhengig av hvilken stillingskode en arbeider i, kan 
arbeide på enten pensjonistlønn eller 19,9 prosent stilling. Dette er i henhold til 
sykepleiernes lovbestemte pensjonsordning.

Hvor mye utgjør pensjonistlønn?

Fra 1.1.2021 er lønnen for tilsatte på pensjonistvilkår normalt 218 kr per time.
Utenom timelønn kan man på pensjonistlønn avtale å få utbetalt følgende tillegg:

 • lørdag- og søndagstillegg
 • helge- og høytidstillegg
 • kvelds- og nattillegg

Man kan ikke få andre tillegg utbetalt.

Skandinaviske borgere

Skandinaviske borgere som skal arbeide i Norge må gjøre følgende:

 • melde flytting til Folkeregisteret
 • vise kopi av pass
 • levere A1-skjema*
 • levere bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)

Nordiske borgere

Nordiske borgere (utenfor Skandinavia) må gjøre følgende:

 • melde flytting til Folkeregisteret
 • levere bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • levere kopi av pass 
 • levere A1-skjema*

EU-/EØS-borgere

 EU-/EØS-borgere må levere:

 • kopi av pass
 • bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling)
 • A1-skjema*

Arbeidsinnvandrere (borgere fra land utenfor EU/EØS)

 Arbeidsinnvandrere som kommer fra land utenfor EU/EØS må levere:

 • oppholdstillatelse
 • kopi av pass 
 • bestått B2-test dersom man ikke har norsk, svensk eller dansk morsmål (ved ansettelse i pasientrettet stilling) 
 • A1-skjema*


*A1-skjema (medlemskap i folketrygden). Dette skjemaet skal den ansatte (gjelder ikke studenter) ha med fra trygdekontoret i sitt hjemland eller via Nav.no. Dersom de ikke er medlem av folketrygden i hjemlandet må de gi skriftlig tilbakemelding om dette til avdeling for lønn og regnskap. Det er viktig at dette er på plass før den ansatte begynner. 

Alle EU-/EØS-borgere som skal bo i Norge i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet (The Service Centre for Foreign Workers | SUA). Søkeren må selv bestille time på udi.no. Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet, men de må melde flytting til Folkeregisteret.

SUS krever ikke dokumentasjon på registreringsbevis.

Skattekort og D-nummer fås hos Skatt Vest. EU-/EØS-borgere kan få dette samme dag som registreringsbeviset dersom korrekt skjema er fylt ut og levert til Skatteetaten.

Se www.udi.no for mer informasjon.

Les mer om utenlandske arbeidstakere

Les om personalforsikringer her

Arbeidstakere som slutter kan innen 6 måneder etter sluttdato inngå avtale om fortsettelsesforsikring på gruppelivsforsikring. 

Fortsettelsesforsikring for gruppeliv (skjema)

Bierverv: Retningslinjer for praktisering av regelverk

Arbeidsreglement

Tre fjerdedels stilling natt: Nyansatte

Forskning: Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater

Vernetjenesten

Dokumenter, prosedyrer og rutiner

EQS (extend quality system) er Helse Stavanger HF sitt dokumentstyringssystem som inneholder styrende dokumenter, prosedyrer, rutiner, retningslinjer, manualer, sjekklister med mer.  

Utarbeidede og godkjente pasientforløp, i tillegg til kvinneklinikkens administrative og medisinskfaglige prosedyrer, er opprettet i EQS, men også gjort fritt tilgjengelig for publikum.

Helse Vest IKT

SUSBIL

Les mer om SUSBIL her (susbil.no)

Turstøvelen

Vi er en turgruppe for alle medarbeidere med familie. Vi arrangerer flere turer årlig, både lange og korte, i naturskjønne omgivelser. Vi arrangerer både skiturer, sykkelturer og fjellturer som du kan melde deg på når du føler for litt frisk luft og mosjon med gode kolleger.

Bedriftshelsetjenesten i Helse Stavanger er en godkjent bedriftshelsetjeneste som holder til i Internatbygget på SUS. Vi jobber for at våre medarbeidere skal ha sunne og trygge arbeidsplasser. I teamet vårt er det bedriftslege, yrkeshygieniker, bedriftsfysioterapeuter og bedriftssykepleiere.

Samleside med informasjon om utdanning og kompetanseutvikling

Kompetanseportalen

Læringsportalen

Hvordan bruke læringsportalen hjemmefra

Forskning

Du finner gjeldende reglement og retningslinjer på våre intranettsider. Sykehusets intranett for medarbeidere blir fortløpende oppdatert, og du som arbeidstaker plikter å holde deg orientert via dette.

En landlig storbyregion

Vi som bor her har stor glede av storbyens mangfoldige tilbud, samtidig har området sluppet unna de fleste av storbyens utfordringer. Her er det korte avstander, og selv innenfor storbykjernen kan du velge å bo enten landlig og fritt eller urbant og sentralt. Regionen har et fargerikt kulturliv og kan by på en rekke unike opplevelser, enten du er interessert i historiske monumenter, spennende museer eller nyskapende arkitektur. Stavangerregionen kan også tilby et mangfold av matopplevelser. Godt klima og et aktivt fagmiljø har gjort Stavangerregionen til en av landets fremste matregioner. Her kan du også oppleve Nordens største matfestival, Gladmat.

Ski, surfing, tur, fjorder og fjell

Både Sirdal og Suldal har flere skitrekk og flotte vinterterreng å by på. Våren og sommeren i Stavangerregionen er solrike og som skapt for utendørsaktiviteter. Det er bra, for naturen i og omkring Stavanger-regionen byr på et aktivt friluftsliv. Det er kort vei til fjell, jaktområder og skimuligheter. Og alt er innen rekkevidde, enten man ønsker å oppleve vakre fjorder, majestetiske fjell eller det åpne hav. En tur til Lysefjorden er obligatorisk når man er i Stavangerregionen. Her kan du oppleve de berømte fjelltoppene Preikestolen og Kjerag.

Kort vei til Europa

Stavanger-regionen er lett å nå via Stavanger Lufthavn Sola. De mest sentrale europeiske storbyene kan nås innen 2-3 timer. Regionen har også generelt god infrastruktur.

Bolig

De aller fleste som flytter til Stavangerregionen, kommer hit fordi de fått seg en jobb. Det neste steget er naturlig nok å skaffe seg en bolig.

Skal du bo her lenge? Da kan det være lurt å sjekke enten leiemarkedet på Finn.no, eller boliger som er til salgs, også via Finn.no. Det kan være lurt å sette seg litt inn i hvordan boligsituasjonen er i de enkelte kommunene.

Fritid

Stavangerregionen har et bredt utvalg av fritidstilbud – alt fra organiserte idrettslag innen fotball og friidrett, til friluftstilbud innen ekstremsport og hundeklubber.

Region Stavanger

Welcome to Stavanger (bok på engelsk laget av Stavanger kommune)


 Sist oppdatert 28.05.2024