Arbeidsprosesser i nytt sykehus: Endringene starter nå

Gjennom observasjon av egne arbeidsprosesser finner medarbeidere allerede nå områder hvor man kan sette i gang forbedring.

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 12.11.2018
Sist oppdatert 11.12.2020

oversikt.jpg

Hva gjør man når man skal øve på arbeidsprosesser i nytt sykehus når sykehuset ikke er ferdig? Man låner et ledig bortgjemt lokale og lager et pappsykehus. Her er det medarbeidere fra kirurgisk gastropost 6H som får teste ny arbeidshverdag.

 

– For å forberede oss best mulig til det nye sykehuset, og utnytte mulighetene det gir, er det viktig at vi begynner å tenke annerledes her og nå, sier Margareth Gilje Heggland, prosjektleder i SUS2023 Organisasjonsutvikling (OU).

I løpet av tre dager fikk sengepostene medisinsk gastropost 4H, kirurgisk gastropost 6G/H og slagposten 6E, hver sin dag til å teste ut arbeidsprosesser i nytt sykehus. Fra sengepostene deltok flere ulike faggrupper, som overlege, sykepleier, fagsykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider, terapeut og sekretær. Tillitsvalgte, verneombud og representanter fra SUS2023 var også med.

Hensikten med arbeidet er å forberede medarbeidere på forandringen som kommer gjennom sengeområder, sengetun og ensengsrom.

Les mer om brukerinvolvering i arbeidet med nytt sykehus.

Observasjon i forkant

Sammen med OU-teamet hadde medarbeiderne deltatt i observasjoner på sengepostene i forkant, og valgt forbedringsområder. Dermed var tematikken og pasient-casene noe avdelingene kjente til og hadde et forhold til.

– Vi har tatt utgangspunkt i de forbedringsområdene medarbeiderne selv har avdekket på egen post og ønsket å endre, men med rammene som det nye sykehuset gir. Medarbeiderne ser at de kan endre og forbedre egne prosesser til det bedre for pasienter og kollegaer, sier Heggland.

Rom i reelle størrelser

Nita Helen Lauvland, assisterende avdelingssykepleier ved kirurgisk gastropost, synes det var et spennende å få delta i arbeidet.

– Ved å måle opp og bygge et av de nye pasientrommene i reelle størrelser i papp, fikk vi en annerledes og mer praktisk tilnærming til det nye som venter. Vi fikk ideer og nyttige verktøy og ser at vi kan starte i det små med noen endringer allerede nå, sier Lauvland.

Hun har et ønske om å være så forberedt og klar til den nye arbeidshverdagen som mulig. 

– Jeg håper at flest mulig blir med å engasjerer seg. At de setter seg inn i konseptet nå på forhånd og kommer med innspill og ideer undervis slik at vi sammen kan bidra til at det nye sykehuset blir en bra plass å være for de som trenger oss, og for at det blir en god arbeidsplass, sier Lauvland.
beidere allerede nå områder hvor man kan sette i gang forbedring. 

Fakta om nytt sykehus

Organisasjonsutvikling