Brukerinvolvering

For å skape pasientens helsetjeneste er vi avhengige av at pasienter og brukere deltar i utformingen av framtidens sykehus. Pasienter og pårørende skal være en viktig drivkraft for fornying og forbedring i helsetjenesten.

Vi ønsker også en tett dialog med kommunene om hvordan vi sammen kan tilby et enda bedre helsetilbud til befolkningen. For å få til et helhetlig helsetilbud må vi samarbeide godt med kommunene i vårt opptaksområde.

Å flytte inn i nye lokaler på Ullandhaug eller Våland, innebærer nye måter å jobbe på. For å kunne ta i bruk nye arbeidsmetoder, ønsker vi i størst mulig grad å involvere medarbeiderne. Vi har tro på at gode arbeidsforhold for medarbeiderne vil gi en best mulig opplevelse for brukerne av sykehuset.


Pasienter og pårørende

Pasientintervju.

Kommuner og fylkeskommuner

Rådmann og ordfører i Time kommune og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, SUS.

Intern medvirkning

Medarbeidere deltar i arbeidet med nytt sykehus.
Sist oppdatert 14.01.2021