Nytt sykehus på Ullandhaug

Nye Stavanger universitetssjukehus

Vi bygger nytt universitetssjukehus som skal tas i bruk i 2025.  Alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner flyttes til Ullandhaug. Det blir fortsatt drift på Våland.

​​​

Sist oppdatert 15.05.2024