Gatekunst

KORFOR

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

English web page

​KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.​​​

 • Foto av PC og aviser
  KORFOR i media

  KORFOR er ofte å finne i media. Her finner du en oversikt over mediesaker.

 • En bygning med en gruppe hester på taket
  Forskning og formidling

  KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Mur Muhre
  Fag- og tjenesteutvikling

  KORFOR legger vekt på at forskningen skal gjøre behandlingen bedre. Vi utvikler flere prosjekter i tett samarbeid med klinikk, brukere, myndigheter og organisasjoner.

 • En person som står på en stolpe
  Undervisning og foredrag

  KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunns...

Nyheter

 • Portrettfoto Fredrik Dreyer Moe
  26. juni 2023
  Fredrik Dreyer Moe disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger tirsdag 27. juni 2023

  Tittel på avhandlingen er Some psychological and social factors in relapse after long-term abstinence in substance use disorder

 • Bilde av kjemisk formel for alkohol
  23. mai 2023
  TOTI årsrapport 2022

  I nasjonal alkoholstrategi, "En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk for 2021- 2025", er det fokus på tidlig innsats mot skadelig alkoholbruk. Tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon (TOTI), ble etablert ved SUS som et prosjekt allerede i 2008.

 • Marsipankake
  24. mars 2023
  10 års jubileum for Stayer-studien

  Den 10.03.23 ble det arrangert jubileumssamling for å markere at Stayer-studien har pågått i over 10 år. KORFOR er veldig stolte av og takknemlige for de over 200 deltakerne som har brukt av sin tid for å dele sine erfaringer med oss. Slik...


Kontakt oss


Besøksadresse: Lagårdsveien 78, 7.etg., 4010 Stavanger

Postadressse: Helse Stavanger v/KORFOR, pb 8100, 4068 Stavanger

Tlf:  48 13 67 02

E-post: liljan.hapnes.kristensen@sus.no​​​​​​​ • Randi Mobæk (Helse Stavanger HF)
 • Arild Opheim (Helse Bergen HF)
 • Unni Østrem (Helse Fonna HF) 
 • Reidar Stokke (Rogaland A-senter)
 • Inger Eide Robertson (KORUS Vest)
 • Gerd Jacobsen(A-larm)
 • Trond Erik Grønnestad (Universitetet i Stavanger)
 • Børge Tvedt (Helse Førde HF)
 • Trude Lønning (Sandnes kommune)
 • Johanna Stueland Bjørkavåg (Haugaland A-senter)
 • Reidun Borsheim Riskadal (Ivareta)

Foto av Espen Andreas Enoksen

Daglig leder
Mobil: 901 88 195
E-post: espen.andreas.enoksen@sus.no

Foto av Torgeir Gilje Lid


Forskningsleder/Post.doc.Alkohol og helse
Mobil: 481 87 477
E-post: torgeir.gilje.lid@sus.no

Foto av Aleksander Hagen Erga

Cand.Psychol, PhD
Forskningsleder, prosjektleder STAYER
Mobil: 900 16 644
E-post: aleksander.hagen.erga@sus.no

Foto av Sverre Martin Nesvåg


Spesialrådgiver KvaRus
Mobil: 908 37 431
E-post: sverre.martin.nesvag@sus.no

Foto av Ole Bergesen


Registerleder KvaRus og BrukerPlan
Mobil: 907 40 441
E-post: ole.bergesen@sus.no

Foto av Liljan Hapnes Kristensen


Organisasjonskonsulent
Mobil: 481 36 702
E-post: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Foto av Sveinung Dybvig


Konsulent media og kommunikasjon
Mobil: 948 34 451
E-post: sveinung.dybvik@sus.no

Foto av Siri Tungland


Forskningskoordinator
Mobil: 908 56 725
E-post: siri.lunde@sus.no

Foto av Katharina Natalie Gottschlich


Helseøkonom 
Rådgiver BrukerPlan/RPS-team
Mobil: 971 62 280
E-post: katharina.natalie.gottschlich@sus.no
(I permisjon til 13. november)Medforsker
Mobil: 932 69 381
E-post: ingrid.elin.dahlberg@sus.no

Foto av Elise Constance Fodstad


PhD-kandidat, STAYER
Mobil: 477 14 678
E-post: elise.constance.fodstad@sus.no

Foto av Einar Furulund


PhD-kandidat, ATLAS4LAR
Mobil: 958 18 868
E-post: einar.furulund@sus.no


Foto av Jens Hetland


PhD-kandidat, STAYER
Mobil: 480 30 091
E-post: jens.hetland@sus.no

Foto av Marit Emmerhoff Håland


BrukerPlan, rådgiver
Mobil: 904 79 960
E-post: marit.emmerhoff.haland@sus.no


Foto av Anne Lill Mjølhus Njå


Sosionom/forskningsrådgiver
Mobil: 468 41 708
E-post: anne-lill.mjolhus.nja@sus.no


Foto av Thomas Solgård Svendsen


PhD-kandidat, forsker, STAYER
Mobil: 948 65 933
E-post: thomas.solgard.svendsen@sus.no


Foto av Janne Årstad


Rådgiver forskning og registergruppen
Mobil: 958 52 865
E-post: janne.arstad@sus.no

Foto av Maria Elstad


Rådgiver registergruppen
Mobil: 902 81 879
E-post: maria.elstad@sus.no

(I permisjon til 24.04.24)


Mobil: +44 74 74 54 04 05

E-post: sebastian.potthoff@northumbria.ac.uk


Portrett Kine Gjestdal

Mobil: 411 48 233

E-post: kine.gjestdal@sus.no
Foto av Vendela Husberg-Bru


Mobil: 405 41 456
E-post: vendela.husberg-bru@sus.no


Mobil: 456 61 487

eirik.haarr@sus.no


Mobil: 452 34 591
E-post: trond.hoibo@sus.no

Telefon: 51 51 58 82

KORFOR på Twitter

KORFOR er på Twitter! Den er drevet av forskningslederne våre Torgeir Gilje Lid og Aleksander Hagen Erga. Følg oss gjerne!
KORFOR Twitter
KORFOR Twitter

Siden redigeres av Sveinung Dybvig

Sist oppdatert 04.09.2023