Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 2023 (Vettre)

Det nasjonale seminaret for forskere på rusmiddelfeltet for 2023 (Vettre) vil bli holdt på Thon Hotel Arena Lillestrøm 27-28.11.2023. Denne siden vil bli holdt oppdatert med aktuell informasjon om seminaret.

Et hotell. Foto.
Thon Hotel Arena Lillestrøm

Se detaljert program for seminaret her (pdf)

Program for seminaret

Mandag 27. november

09.30-10.00 Registrering og innlevering av poster 
10.00-10.15 Velkommen fra komiteen
10.15-11.15 Alkohol  
11.15-11.30 PAUSE 
11.30-12.​15 Alkohol
12.15-12.30 PAUSE 
12.30-13.00 LAR medikamenter og medikamentell behandling
13.00-14.00 LUNSJ
14.00-14.45 LAR
14.45-15.00 PAUSE 
15.00-16.00 Dødelighet
16.00-16.10 PAUSE 
16.10-17.10 Overdose
18.30-19.00 Mingling før middag 
19.00 Middag - Tale: Jørgen G. Bramness 

Tirsdag 28. november 

09.00-10.00 Unge, eldre og pårørende 
10.00-10.15 PAUSE
10.15-10.50 Naltrexonestudien  
10.50-11.00 PAUSE 
11.00-11.30 Fengselspopulasjon
11.30-12.30 LUNSJ 
12.30-13.30 Helse, forebygging, behandling og tilfriskning 
13.30-13.45 PAUSE 
13.45-14.45 Livskvalitet og tilfriskning
14.45-15.00 AVSLUTNING 

Vettre er et navn som sier veldig lite om dette seminaret. Det er ønske om å få et navn som kan være passende. Vi ønsker forslag fra avdelingene eller individuelt til oss. Det vil bli en kåring av det beste forslaget med premie!​

Send forslag på e-post her

 

Tidspunkt: 

27.-28.november

Sted:

Thon Hotel Arena Lillestrøm. Les mer om hotellet her

Frist for å sende inn endelig presentasjon: 

20. november.

Sendes på e-post til:

Liljan Kristensen: liljan.hapnes.kristensen@sus.no

og Siri Tungland: siri.tungland@sus.no

 

 
Vanlig presentasjon: 10 min muntlig presentasjon + 4 min til spørsmål 
 
Kort presentasjon: 4 min muntlig presentasjon
 
Poster: De som har kort presentasjon kan velge å ha en fysisk poster 
 
Strukturert sammendrag: Bakgrunn, metode og materiale, resultater og konklusjon
 
Send endelig presentasjon innen 20. november til liljan.hapnes.kristensen@sus.no og siri.tungland@sus.no.
 
 

 
Endelig program sendes til deltakerne i forkant av seminaret. 
 
Seminaret starter kl. 10.00 mandag 27. november og varer til kl. 15.00 tirsdag 28. november.
 
Registrering og innlevering av poster fra kl. 09.30-10.00 mandag 27. november.
 
Egenandelen på kr. 1500,- per pers inkluderer to dagpakker, overnatting og middag mandag kveld.
 
Du må selv ordne transport til og fra seminaret.
 
  ​

 

Seminaret arrangeres av KORFOR, SERAF, OUS og FHI annet hvert år. 


Torgeir Gilje Lid (KORFOR)
Anna Armika Nyman (OUS)
Anne Bukten (SERAF)
Inger Synnøve Moan (FHI)
Foto av Torgeir Gilje Lid (KORFOR)
Foto av Anna Armika Nyman (OUS)

Foto av Anne Bukten (SERAF)
Foto av Inger Synnøve Moan (FHI)
Sist oppdatert 15.08.2023