Ressursside for allmennleger i prosjektet

Alkoholvaner og helse i allmennpraksis

I denne studien prøver vi ut pragmatisk case finding (en alkohol-strategi basert på klinisk relevans) og en app for pasienter (appen Endre). Vi vil undersøke om dette oppleves som nyttig og gjennomførbart for pasienter og leger.

Studien er en såkalt anvendelighets-studie (feasibility-studie), slik at vi kan ikke finne ut hvor effektive tiltakene er, bare om de oppleves nyttige og gjennomførbare. Resultatene fra denne studien kan vi så i neste omgang bruke til å planlegge en effekt-studie.

Bakgrunn

Samtale om alkoholvaner bør være en normal del av diagnostikk, behandling og oppfølging for mange tilstander, særlig for eldre. Alkohol kan samvirke med mange ulike medikamenter, og alkohol kan utløse, forverre og komplisere mange tilstander, selv uten tegn på avhengighet eller misbruk. I tillegg kan et langvarig høyt forbruk gi symptomer som kan ligne på mange ulike sykdommer, og forveksles med generelle aldersforandringer. Jo eldre pasienten er, desto mindre mengder alkohol må til for å påvirke pasientens helse.

Klinisk emnekurs på legesenteret – fire samlinger og hjemmelekser

Legesenter - program


 

Nytorget legesenter: 2.mars, 7.sep, 12.okt, 2.nov. Start kl 16.00
Samling 1 (3x45 min), leger og ansatte, 3 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Åsa Sjøgren

 • Velkommen og info om kursopplegget
 • Introduksjon til Endre, web-basert endringsstøtte for pasienter. Diskusjon om bruk av Endre i egen praksis
 • Sammenhenger mellom alkoholvaner, helse og sykdom i allmennpraksis. Pragmatisk case-finding. Tilstander hvor alkohol kan medvirke. Vanedannende legemidler. Barrierer mot å snakke om alkohol. Hva mener pasientene om å bli spurt om alkohol?
 • Introduksjon til aldring og alkoholvaner
 • Nero – nettverk eldre og rus Oslo
 • Hjemmelekse til neste gang – tilstander hvor alkohol kan medvirke
 • Avslutning

Samling 2 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Sven Wåhlin

 • Kort gjennomgang av hjemmelekse fra sist
 • Alkohol – enklere enn du tror (totalt 3x45 min). Ulike helseeffekter av alkohol. Praktiske strategier for fastlegen. Kliniske eksempler og evidens. Allmennlegens verktøykasse. Hvite perioder, ‘halveringstest’. Aldring og alkohol.
 • Endre – informasjon og spørsmål
 • Kort gruppediskusjon om hvordan åpne opp for samtaler om alkoholvaner med pasient
 • Hjemmelekse til neste gang - strategier for å forberede og åpne opp for samtaler om alkohol
 • Avslutning

Samling 3 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Sven Wåhlin, Åsa Sjøgren

 • Kort diskusjon om hjemmeleksen fra sist. Sven Wåhlin
 • Alkohol – enklere enn du tror (60 min). Oppfølging fra sist. Sven Wåhlin
 • Pause
 • Motivasjon og endring – basert på Motiverende Intervju (2x45min), med praktiske øvelser. Åsa Sjøgren. Pause ved behov.
 • Endre – oppfølging
 • Hjemmelekse til neste gang – når og hvordan har jeg brukt samtaleteknikker og tilnærminger fra kurset?
 • Takk for i dag

Samling 4 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Åsa Sjøgren, Marit Lohne, Reidar Stokke, Tommy Sjåfjell

 • Endre - erfaringer og videre bruk – er det et nyttig verktøy? (20 min) Håvar 
 • Kort diskusjon om hjemmeleksen, deling av erfaringer (10 min) Åsa/Torgeir
 • Motivasjon og endring (45min), Åsa
 • Etiske og praktiske problemer relatert til førerkort (45min), Torgeir
 • Litt om vanedannende legemidler (30min), Torgeir
 • Samarbeid med og henvisning til andre aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten (30 min) Marit, Reidar, Tommy, Åsa
 • Avslutning

Totalt 18 poeng


Kursleder: Torgeir Gilje Lid
Forelesere/moderatorer:
Torgeir Gilje Lid, spes.allm.med, phd
Håvar Brendryen, psykolog og førsteamanuensis UiO, e-helse ekspert
Sven Wåhlin, allm.lege på Mottagningen for alkohol og hälsa i Stockholm
Fred Rune Rahm, seniorrådgiver Korus Sør, mange års erfaring fra allmennpraksis og rus
Åsa Sjøgren, Rådgiver, Korus Vest

Sagene lokalmedisinske senter: 28.feb, 4.sep, 15.sep, 30.okt. Start 8.00
Samling 1 (3x45 min), leger og ansatte, 3 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Fred Rune Rahm, Runa Frydenlund

 • Velkommen og info om kursopplegget
 • Introduksjon til Endre, web-basert endringsstøtte for pasienter. Diskusjon om bruk av Endre i egen praksis
 • Sammenhenger mellom alkoholvaner, helse og sykdom i allmennpraksis. Pragmatisk case-finding. Tilstander hvor alkohol kan medvirke. Vanedannende legemidler. Barrierer mot å snakke om alkohol. Hva mener pasientene om å bli spurt om alkohol?
 • Introduksjon til aldring og alkoholvaner
 • Nero – nettverk eldre og rus Oslo
 • Hjemmelekse til neste gang – tilstander hvor alkohol kan medvirke
 • Avslutning

Samling 2 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Sven Wåhlin

 • Kort gjennomgang av hjemmelekse fra sist
 • Alkohol – enklere enn du tror (totalt 3x45 min). Ulike helseeffekter av alkohol. Praktiske strategier for fastlegen. Kliniske eksempler og evidens. Allmennlegens verktøykasse. Hvite perioder, ‘halveringstest’. Aldring og alkohol.
 • Endre – informasjon og spørsmål
 • Kort gruppediskusjon om hvordan åpne opp for samtaler om alkoholvaner med pasient
 • Hjemmelekse til neste gang - strategier for å forberede og åpne opp for samtaler om alkohol
 • Avslutning

Samling 3 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Sven Wåhlin, Runa Frydenlund

 • Kort diskusjon om hjemmeleksen fra sist. Sven Wåhlin
 • Alkohol – enklere enn du tror (60 min). Oppfølging fra sist. Sven Wåhlin
 • Pause
 • Motivasjon og endring – basert på Motiverende Intervju (2x45min), med praktiske øvelser. Pause ved behov.
 • Endre – oppfølging
 • Hjemmelekse til neste gang – når og hvordan har jeg brukt samtaleteknikker og tilnærminger fra kurset?
 • Takk for i dag

Samling 4 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Runa Frydenlund, samarbeidspartner i kommune- og spesialisthelsetjeneste

 • Kort diskusjon om hjemmeleksen, refleksjoner og deling av erfaringer (10 min)
 • Motivasjon og endring (45min) – del 2. Runa Frydenlund
 • Etiske og praktiske problemer relatert til førerkort (45min). Torgeir Gilje Lid
 • Litt om vanedannende legemidler og alkohol (30min). Torgeir Gilje Lid
 • Samarbeid med og henvisning til andre aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten (30 min). Runa Frydenlund, Nina Langmyr, Tommy Sjåfjell, Tom Vøyvik.
 • Endre - erfaringer og utfordringer bruk – er det et nyttig verktøy? (20 min) Håvar Brendryen
 • Avslutning

Totalt 18 poeng

Kursleder: Torgeir Gilje Lid
Forelesere/moderatorer: Torgeir Gilje Lid, spes.allm.med, phd
Håvar Brendryen, psykolog og førsteamanuensis UiO, e-helse ekspert
Sven Wåhlin, allm.lege på Mottagningen for alkohol og hälsa i Stockholm
Fred Rune Rahm, seniorrådgiver Korus Sør, mange års erfaring fra allmennpraksis og rus
Runa Frydenlund, spesialkonsulent Korus Oslo


 


 

Hillevågsdoktoren legesenter: 28.mars, 3.nov, og ? ?. Start kl 14.00
Samling 1 (3x45 min), leger og ansatte, 3 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen

 •  Velkommen og info om kursopplegget
 •  Introduksjon til Endre, web-basert endringsstøtte for pasienter. Diskusjon om bruk av Endre i egen praksis
 • Sammenhenger mellom alkoholvaner, helse og sykdom i allmennpraksis. Pragmatisk case-finding. Tilstander hvor alkohol kan medvirke. Vanedannende legemidler. Barrierer mot å snakke om alkohol. Hva mener pasientene om å bli spurt om alkohol?
 • Introduksjon til aldring og alkoholvaner
 • Hjemmelekse til neste gang – tilstander hvor alkohol kan medvirke
 • Avslutning

Samling 2 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen

 • Velkommen
 • Starte pasientrekruttering til Endre – informasjon og spørsmål (35 min) Håvar
 •  Kort gjennomgang av hjemmelekse fra sist (10 min) Torgeir
 • Alkohol – enklere enn du tror (ca 3x45 min). Ulike helseeffekter av alkohol
 • Praktiske strategier for fastlegen. Kliniske eksempler og evidens. Allmennlegens verktøykasse. Hvite perioder, ‘halveringstest’. Aldring og alkohol. Diskusjon om hvordan åpne opp for samtaler om alkoholvaner med pasient
 • Hjemmelekse til neste gang - strategier for å forberede og åpne opp for samtaler om alkohol
 • Avslutning


Samling 3 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Sven Wåhlin, Åsa Sjøgren

 • Endre – oppfølging
 • Kort diskusjon om hjemmeleksen fra sist. Torgeir
 • Alkohol – enklere enn du tror (60 min). Oppfølging fra sist. Torgeir
 • Motivasjon og endring – basert på Motiverende Intervju (2x45min), med praktiske øvelser. Pause ved behov.
 • Hjemmelekse til neste gang – når og hvordan har jeg brukt samtaleteknikker og tilnærminger fra kurset?
 • Takk for i dag

Samling 4 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Åsa Sjøgren, samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjeneste

 • Endre - erfaringer og videre bruk – er det et nyttig verktøy?
 • Kort gruppediskusjon om hjemmeleksen, refleksjoner og deling av erfaringer
 • Motivasjon og endring (45min) – del 2
 • Etiske og praktiske problemer relatert til førerkort (45min)
 • Litt om vanedannende legemidler og alkohol (30min)
 • Samarbeid med og henvisning til andre aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten (30 min) 
 • Evaluering

Totalt 18 poeng

Kursleder: Torgeir Gilje Lid
Forelesere/moderatorer:
Torgeir Gilje Lid, spes.allm.med, phd
Håvar Brendryen, psykolog og førsteamanuensis UiO, e-helse ekspert
Sven Wåhlin, allm.lege på Mottagningen for alkohol og hälsa i Stockholm
Fred Rune Rahm, seniorrådgiver Korus Sør, mange års erfaring fra allmennpraksis og rus
Åsa Sjøgren, Rådgiver, Korus Vest

Stavanger Medisinske Senter: 27.oktober, 23.november, 10.februar, 25.mars.
Samling 1 (3x45 min), leger og ansatte, 3 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen

 
 • Velkommen og info om kursopplegget
 • Introduksjon til Endre, web-basert endringsstøtte for pasienter. Diskusjon om bruk av Endre i egen praksis
 • Sammenhenger mellom alkoholvaner, helse og sykdom i allmennpraksis. Pragmatisk case-finding. Tilstander hvor alkohol kan medvirke. Vanedannende legemidler. Barrierer mot å snakke om alkohol. Hva mener pasientene om å bli spurt om alkohol?
 • Introduksjon til aldring og alkoholvaner
 • Hjemmelekse til neste gang – tilstander hvor alkohol kan medvirke
 • Avslutning

Samling 2 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen

 • Endre – informasjon og spørsmål
 • Kort gjennomgang av hjemmelekse fra sist
 • Alkohol – enklere enn du tror (totalt 3x45 min). Ulike helseeffekter av alkohol. Praktiske strategier for fastlegen. Kliniske eksempler og evidens. Allmennlegens verktøykasse. Hvite perioder, ‘halveringstest’.
 • Kort gruppediskusjon om hvordan åpne opp for samtaler om alkoholvaner med pasient
 • Hjemmelekse til neste gang - strategier for å forberede og åpne opp for samtaler om alkohol
 • Avslutning

Samling 3 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng + 1 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Åsa Sjøgren

 •  Endre – oppfølging (25-30min). Håvar Brendryen
 • Motivasjon og endring – basert på Motiverende Intervju (2x45min), med praktiske øvelser. Pause ved behov. Åsa Sjøgren
 • Kort diskusjon om hjemmeleksen fra sist (10min).
 • Alkohol – enklere enn du tror (50min). Oppfølging fra sist. Torgeir Gilje Lid
 • Hjemmelekse til neste gang – når og hvordan har jeg brukt samtaleteknikker og tilnærminger fra kurset?
 • Takk for i dag

Samling 4 (4x45 min) – leger og ansatte, 4 poeng
Torgeir Gilje Lid, Håvar Brendryen, Åsa Sjøgren, Tommy Sjåfjell, samarbeidspartnere i kommune- og spesialisthelsetjeneste

 •  Endre - erfaringer og videre bruk – er det et nyttig verktøy? (15min) Håvar Brendryen
 •  Kort gruppediskusjon om hjemmeleksen, refleksjoner og deling av erfaringer (15min)
 • Etiske og praktiske problemer relatert til førerkort og barn og litt om vanedannende legemidler og alkohol (75min). Torgeir Gilje Lid
 • Pasientens perspektiv (30min) Tommy Sjåfjell, A-larm.
 • Samarbeid med og henvisning til andre aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten (45min) Reidar Stokke, Marit Lohne, Tommy Sjåfjell, Åsa Sjøgren.
 • Evaluering

Totalt 18 poeng

Kursleder: Torgeir Gilje Lid
Forelesere/moderatorer:
Torgeir Gilje Lid, spes.allm.med, phd
Håvar Brendryen, psykolog og førsteamanuensis UiO, e-helse ekspert
Åsa Sjøgren, Rådgiver, Korus Vest

Oppslag - Bør vi gjøre det til en vane å snakke om alkohol? (PDF)

​Oversikt - Eksempler på alkoholrelaterte tilstander og situasjoner (PDF)

Filmer
​Beskrivelse​Lenke
​Case-eksemplerRiddergatan 1
MI-eksemplerMotiverende Intervju (MI)
​Informasjonsfilm alkoholEr ett glass vin nyttig? - kjendisforskeren


Ved eventuelle avvik eller alvorlige tekniske utfordringer kan dette meldes inn på post@tilendre.no.

Hvis alt stopper opp, kan dere i tillegg sende SMS til Håvar Brendryen, på  99 52 17 14 , så hjelper jeg til hvis og når jeg har anledning. Send gjerne problembeskrivelse per epost i tillegg til SMS.

Endre HB 21jan2021 1.1 (PPTX)

Detaljert prosedyre Endre legekontor (PDF)

Torgeir Gilje Lid - prosjektleder
Forskningsleder KORFOR
E-post: torgeir.gilje.lid@sus.no 
Mob:  48 18 74 77

Sist oppdatert 19.01.2023