Undervisning og foredrag

KORFOR tilbyr undervisning på en rekke områder innen rusfeltet, særlig i tilknytning våre forskningsprosjekter. Tilbudet retter seg i første rekke mot det offentlige hjelpeapparatet på alle nivåer, samt høyskoler og universiteter. De ulike foredragsholderne har stor bredde- og dybdekunnskap og vil tilpasse temaene i forhold til målgruppenes behov. Vi holder også foredrag for organisasjoner, lag og foreninger.

​For mer informasjon kan en kontakte KORFOR ved Sveinung Dybvig, dysv@sus.no

Se våre forskningsprosjekter


 

Aktuelle tema kan være:

  • Eldre og alkohol
  • Unge og alkohol
  • Den allmenne alkohol(mis)bruk

  • Rus
  • Gaming


 


 

Sist oppdatert 23.03.2023