Veien mot SUS Ullandhaug

SUS Ullandhaug

2025

  • ​​Pasientene flyttes​ fra SUS Våland, og nye pasienter tas imot på SUS Ullandhaug. ​​​

​Januar – mai 2025

  • ​​Flere laboratorier starter opp drift, blant annet patologi og medisinsk mikrobiologi. Stråleterapi og radiologi starter også opp drift.  

  • Nå intensiveres opplæring og simulering slik at pasienter kan få behandling, og både pasienter og medarbeidere kan være trygge fra dag én.

Desember 2024 – januar 2025

  • ​​Felles testing av at bygget og alle tekniske installasjoner virker fint sammen med medisinsk-teknisk utstyr. ​ ​

Februar - de​​​sember 2024

  • ​Bygningene blir til sykehus.  Flere medarbeidere får nå SUS Ullandhaug som sin arbeidsplass.  

  • Strøm, vann, kjøling og ventilasjon testes ferdig i alle bygg.

  • Utstyr installeres, kjøres i gang og testes. 

  • Medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og sterilsentralen er først ut.  ​​

​Februar 2024

  • Byggene er​​ f​erdige (siste del av B-bygget ferdig i mai 2024). ​ 

  • Nå starter den siste omfattende testing for å sikre at alt fungerer som det skal. 

13. juni 2023

Det gjennomføres prøvelanding med redningshelikopteret SAR Queen AW101 på Ullandhaug.

SAR Queen lander på SUS Ullandhaug.
Les om prøvelanding

29. april 2022

Gangbroen mellom byggene åpnes.

To portører tester den nye gangbroen.

2022

Ferdigstillelse av de første byggene

2021

Montering av fasader og innredningsarbeid på de første byggene.

2. november 2020

Ny teknologi testes frem mot nytt sykehus, her ser du en mobil arbeidsstasjon som gir bedre samhandling med pasientene.

Den mobile arbeidsstasjonen gjør arbeidsdagen bedre for medarbeidere på SUS.
Les mer her

November 2020

HT Nordic får kontrakt om å levere 16 prefabrikerte operasjonsstuer og syv intervensjonsstuer til Nye SUS. Avtalen er verdt 186 millioner kroner inkludert mva. Selskapet har også opsjon på å levere flere operasjonsstuer.

Illustrasjon fra HT Nordic av mulig løsning
Les mer her

21. oktober 2020

Kick off for Nye SUS-metoden på gastropostene 6G og 6H: Jobber allerede nå slik de ser for seg å jobbe i nytt sykehus i 2024. Fra venstre, Malinn Pedersen og Tommy Brakstad, avdelingssykepleiere på 6G og H, Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G, Kari Jøssang, prosjektdirektør OU, Anne Ree Jensen, klinikksjef og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.

Malinn Pedersen og Tommy Brakstad, avdelingssykepleiere på 6G og H, Henrik Hætta, seksjonsoverlege 6G, Kari Jøssang, prosjektdirektør OU, Anne Ree Jensen, klinikksjef og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.
Se mer på en kort filmsnutt her

25. september 2020

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer sammen med landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å dele nyheten om at Nye SUS får økt låneramme og ekstrabeviligning i Statsbudsjettet for 2021, slik at hele behandlingsbygget (E-bygget) kan fullføres.

De to statrådene foran området på sykehustomten der hele E-bygget skal oppføres.
Les mer her

September 2020

Nye SUS/Helse Stavanger tildeler kontrakt for parkeringshus for besøkende til entreprenøren IGANG Totalentreprenør. Samlet verdi 75 millioner kroner inkludert mva.

Les mer her

10. juni 2020

Statsminister Erna Solberg legger ned grunnsteinen for Nye Stavanger universitetssjukehus, her sammen med prosjektdirektør for Nye SUS Kari Gro Johanson og administrerende direktør på SUS, Helle Schøyen.

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS, statsminister Erna Solberg og Helle Schøyen, administrerende direktør på SUS.
Statsministeren legger ned grunnstein for nye Stavanger universitetssjukehus

Mai 2020

Den første av tre store betongglider startet på byggeplassen for nytt sykehus, og gir et godt inntrykk av høyden på det nye sykehuset med 37 meters høyde.

Betongglid nummer en av tre ble gjennomført i mai-juni 2020.
Se filmen med timelapse her

20. mars 2020, storstøp på A-bygget

I løpet av en dag fikk betongarbeiderne på plass nær 530 kubikk betong for å dekke grunnplanet over to underetasjer på A-bygget. Vel 70 lass med betong ble levert av blandebiler i skytteltrafikk.
Betongdekket ble støpt og klart på én dag.

Mars 2020

Koronaviruset førte til strenge smittetiltak på byggeplassen og at folk som kunne jobbet hjemmefra. Tross dette holdt prosjektet fremdrift etter plan.
Plakater om smitteverntiltak er plassert ut på hele byggeplassen.

18. februar 2020 storkontrakt for gulvbelegg til Interiørfaghuset T. Lund

Helse Stavanger bestiller gulvbelegg til nær 63 millioner kroner inkludert mva og det innebærer 90 tusen kvadratmeter gulvbelegg. Les mer her

17. februar 2020 Bravida Norge vinner rørkontrakt med Nye SUS

Les mer her

31. januar 2020

Parkeringshus for ansatte ferdigstilt og åpnet
Parkeringshus for ansatte ferdigstilt.
Les mer her

Januar 2020

Prosjektet plassering av fag leverte et omforent forslag til hvor de ulike klinikker og poster skal være i Nye SUS.

En stor tverrfaglig gruppe på SUS har jobbet gjennom plassering av fagene i Nye SUS
Se filmen om arbeidet her.

November 2019: 2023-metoden på 6D og 6E allerede igang

Dyktige folk markerer stor milepæl.
Les mer her

November 2019: Kruse Smith starter popup betongfabrikk på Nye SUS

Kristin Stømer Frafjord, Roger Halle og Kari Gro Johanson
Les mer her

November 2019: Helse Stavanger vil fullføre hele byggetrinn 1

Styrene i Helse Stavanger og Helse Vest går inn for å fullføre hele behandlingsbygget i BT1. Det innebærer 20.000 ekstra kvadratmeter, kostnadsrammen er 1,7 milliarder kroner.
SUS2023 med komplett byggetrinn 1
Les mer her

November 2019: Vellykket testdag i akuttmottaket

Raskere avklaring for pasienter som kom inn og bedre arbeidsforhold for fagfolkene i akuttmottaket. Det er hovedkonklusjonen etter at medarbeidere i akuttmottaket testet å jobbe slik de ser for seg i nytt sykehus.

Les mer her

August 2019: Landets største bokskulverter til Nye SUS

Hvert element veier 19 tonn og 140 slike skal legges under bakken på det nye universitetssykehuset i Stavanger.
Romslige bokskulverter
Les mer her

Juli 2019: Tre kontrakter signert; Byggmester Sagen, Front Bygg og Faber Bygg

Alle pasienter ved Stavanger universitetssjukehus vil i fremtiden kunne se opp på en himling montert av en lokal leverandør. Det er Sagen og Faber som hver får en kontrakt som samlet omfatter alle himlinger på Nye SUS. Front Bygg Stavanger skal levere 2400 servantmoduler til Nye SUS. Samlet verdi; 137 millioner kroner inkluder mva.

Fv; Ove Hansen, Front Bygg, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS, Jan Arild Wathne, daglig leder Faber Bygg, Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023 og Snorre Hallem, daglig leder, Byggmester Sagen.
Les mer her

Mai 2019: Nye SUS Organisasjonsutvikling starter endringsprosjekt på akuttmottaket

Målet er å finne løsninger og å designe nye hensiktsmessige tjenester for nytt sykehus Les mer her

April 2019: Utsmykningsprosjektet for Nye SUS svært godt mottatt

115 kunstnere meldte seg til speeddate med kuratorene fra KORO Les mer her

Mars 2019: Sprengearbeidene i gang på sykehustomten

Stangeland Maskin startet arbeidet med å opparbeide sykehustomten på Ullandhaug.
Dronebilde ved oppstart av sprengearbeidet

Mars 2019: Bravida vinner elektrokontrakt med Nye SUS

Bravidas avdeling i Stavanger skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset. Kontraktens verdi er nær 300 millioner kroner inkludert mva.
Regiondirektør i Bravida Sør Vest, Ronny Øvervik og administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne
Les mer her

Mars 2019: Vest Betong vant tredje største kontrakt med Nye SUS

Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva.
Bjørn M. Dahl, prosjektsjef Vest Betong, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus og Lars Berland, daglig leder Vest Betong
Les mer her

Januar 2019: Her vil sykehuset frakte blodprøver i luften

Små, ubemannede fly og helikopter kan spare helsevesenet for tid, penger og klimautslipp. Nå skal tre norske sykehus teste det ut. Les hele saken (nrk.no)

Desember 2018: Kruse Smith AS vinner kontrakt om å bygge råbygget til Nye SUS

Kontrakten har en verdi på 516 millioner kroner inkludert mva., og er en av de største kontraktene i prosjektet. Les mer her

3. september 2018

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger, tar det aller første spadetaket på tomta der det nye sykehuset skal ligge.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Annelin Festervoll, leder for ungdomsrådet ved Helse Stavanger tar første spadetak.
Les mer

5. juni 2018

Nye SUS har valgt Kruse Smith Entreprenør AS som leverandør av parkeringshus for ansatte på Ullandhaug. Estimatverdien på kontrakten er på 95 millioner kroner

F.v.: Tom Brueland og Kristin Stømer Frafjord fra Kruse Smith, Therese Sæland Øvernes (Nye SUS), Geir Endresen (Kruse Smith), Kari Gro Johanson (SUS2023) og Bent Ove Tjøtta fra Kruse Smith.
Les mer

22. mars 2018

Den første kontrakten blir signert med KONE AS. KONE AS skal levere person- og sengeheiser til det nye sykehuset. Les mer

21. februar 2018

Funksjonsprosjektet ble ferdigstilt og presentert i styremøte i Helse Stavanger HF. Funksjonsprosjektet danner grunnlag for det videre arbeidet med detaljprosjektering og organisasjonsutvikling.

9. januar 2018

Tomteavtalen mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF signeres. Med denne avtalen har Stavanger universitetssjukehus fått hånd om det meste av sykehustomten som trengs for både første byggetrinn og til videre byggetrinn.

Administrerende direktør signerte tomteavtale

21. juni 2017

Styret i Helse Vest RHF godkjenner Forprosjektrapporten og sier ja til bygging av nytt sykehus. Nå kan gjennomføringsfasen starte! Les mer om forprosjektfasen

9. juni 2017

Styret i Helse Stavanger sier ja til nytt sykehus. Forprosjektrapporten godkjennes.

Mars 2017

Områdereguleringen for det nye sykehuset på Ullandhaug vedtas i Stavanger bystyre og i Sola kommunestyre.
Oversiktsbilde over sykehustomta på Ullandhaug
Områdereguleringen for de nye sykehuset på Ullandhaug er vedtatt

6. oktober 2016

Helseminister Bent Høie besøker SUS og meddeler at Helse Stavanger får låne 5,9 milliarder kroner til utbygging av nytt sykehus på Ullandhaug over statsbudsjettet. Byggingen er beregnet til å koste cirka åtte milliarder kroner. De resterende midlene skal finansieres via lån fra Helse Vest og sykehuset selv.
Bent Høie på besøk på SUS
Finansieringen av nytt sykehus er på plass

August 2016

Nye SUS Organisasjonsutvikling blir etablert.

12. januar 2016

Helseministeren vedtar i foretaksmøte at nytt sykehus i Helse Stavanger HF skal legges til Ullandhaug. Helse Stavanger HF skal utarbeide forprosjektet. Les mer om konseptfasen

22. desember 2015

Styret i Helse Vest RHF vedtar at Helse Stavanger får bygge nytt sykehus på Ullandhaug innenfor en ramme på 8 milliarder kroner. Helse Stavanger trenger og fortjener et nytt sykehus

27. november 2015

Styret i Helse Stavanger går inn for Ullandhaug som sted for nytt sykehus. Enstemmig Helse Stavanger-styre velger Ullandhaug

November 2015

Konseptvalgrapporten ferdigstilles med utredning av mulige alternativer for nytt sykehus. Det legges fram fire alternativer 1) Nullalternativet 2) Våland 3) Ullandhaug 4) Stokka/Sandnes.

Juni 2013

Idéfaserapporten godkjennes.

Les mer om idéfasen

26. september 2012

Bygningsmessig utviklingsplan godkjennes i Styret i Helse Stavanger og legger grunnlaget for videre arbeid med sykehusutbygging.

2011

Prosjektet «Sykehusutbygging i Helse Stavanger HF» etableres.
Sist oppdatert 28.06.2023