Konseptfase

Konseptfasen er nå avsluttet


  Prosjektet fikk godkjent idéfaserapport i juni 2013 .​

  ​​​​​​​​​​​​​​​Overordnet målsetning for konseptfasen er:

  Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at styret i Helse Stavanger HF og styret i Helse Vest RHF kan godkjenne ett utbyggingsalternativ som skal føres videre i til forprosjektfasen.

  Fire alternativer fra idéfasen skal utredes:

  • 0-alternativet (renoveringsalternativet)
  • Trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt
  • Utbygging på Våland i et første byggetrinn til 2025 og skissering av videre byggetrinn til 2040
  • Nytt sykehus på ny tomt - utbygging i ett byggetrinn

  De tre tomtealternativene som utredes er:

  • Våland - videreutvikle og bygge nytt sykehus
  • Ullandhaug  - nybygg
  • Stokka/Sandnes - nybygg

   

  Sist oppdatert 29.06.2023