SUS2023: Administrerende direktør signerte tomteavtale

Mandag denne uken ble tomteavtalen mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og Stavanger Utvikling KF signert hos Rogaland fylkeskommune.

Publisert 09.01.2018
Sist oppdatert 22.01.2018

administrerende direktør signerer tomteavtale. Foto.
Daglig leder i Stavanger Utvikling KF Hans Kjetil Aas, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og administrerende direktør på SUS Inger Cathrine Bryne.

– Vi har felles mål og har alle lyst til å få mest mulig igjen for pengene - et nytt sykehus er noe som er viktig for hele fylket, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Første spadestikk på tomta på Ullandhaug vil skje i løpet av våren.

 

– Med denne avtalen har Stavanger universitetssjukehus fått hånd om det meste av sykehustomten vi trenger for både første byggetrinn, SUS2023, og til videre byggetrinn. Dette er et historisk øyeblikk, og det handler om å legge til rette for et godt spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i Sør-Rogaland i generasjoner framover, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne

De to første anbudene ble lagt ut før jul, og resten vil bli lagt ut fortløpende. – Det er veldig spennende og en viktig milepæl i arbeidet frem mot 2023, sier Bryne.

 

avtalen er ferdig signert. Foto.
– Samarbeidet med Stavanger kommune og fylkeskommunen har vært helt strålende, og vi har kommet frem til en avtale som alle parter kan si seg fornøyde med, sier Bryne

 

SUS2023

Områderegulering

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. ​Universitetsområdet, som ble områderegulert i april 2017, vises med stiplet gul linje. Universitetssjukehuset på Våland er markert med en sirkel.
Bilde over universitetsområdet på Ullandhaug
Les mer: Områdereguleringen på universitetsområdet vedtatt

Tomtekjøp

Tomten er nær nabo til Universitetet i Stavanger. Første byggetrinn er i SH1, SH2, og SH3 (de tre øverste rosa feltene midt på bildet). Parkeringshuset for medarbeidere kommer i PH3 (det øverste av de grå feltene midt på bildet).
Tomteinndeling
Les mer: Planlagt byggestart i 2018/2019

105.000m2 i første byggetrinn

Vi bygger ca 105.000m2 i første byggetrinn. Summen av byggene på bildet er ca 100.000m2. Det vil si over 14 fotballbaner stort.
Bilder av forskjellige bygg i Stavanger. Foto.
Les mer: Finansieringen av nytt sykehus på plass

Nytt sykehus på Ullandhaug

Byggene blir plassert rundt et torg med kollektivakse gjennom.
Tegning av byggene på Ullandhaug. Foto.
Les mer: Forprosjektet SUS2023 på Ullandhaug