Koordinerende enhet i Helse Stavanger

Koordinerende enhet er organisatorisk lagt til samhandlingsseksjonen under fag- og foretaksutvikling, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i koordinerende enhet er bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Mona Plener Sandved
Rådgiver, Koordinerende enhet, Helse Stavanger 

Telefon: 45 04 37 39

Ring ReHabliteringstelefonen 800 300 61 for råd og veiledning om habilitering og rehabiliteringstjenester​.

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er organisatorisk lagt til samhandlingsseksjonen under fag- og foretaksutvikling, men med virkeområde på tvers av klinikkene i Helse Stavanger. Rådgiverstillingen i koordinerende enhet, Helse Stavanger er bindeledd til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Oppgaver for koordinerende enhet er forankret i "Lov om spesialisthelsetjenesten", "Lov om kommunale helse og omsorgstjenester" og i "Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern".

Oppgaver:

  • Ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • Bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Det innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan - og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.
  • Ha overordet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Habilitering og rehabiliteringstilbud

En av oppgavene til koordinerende enhet er å ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
Habilitering og rehabiliteringstilbud
Pasient får hjelp til å kutte en agurk

Koordinerende enheter i kommunene

Koordinerende enhet i Helse Stavanger og koordinerende enheter i kommunene har gjensidige kontaktpunkt med habilitering og rehabilitering som hovedfokus.
Koordinerende enheter i Helse Stavanger foretaksområde
Kommunevåpen

Individuell plan og koordinator

Alle pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Uavhengig av om pasienten/brukeren ønsker en IP, skal det tilbys koordinator i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunen.
Individuell plan og koordinator
Folk står sammen i en gruppe og har en samtale

Fagnettverket Møteplassen

Hovedformålet med Møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering og samarbeidspartnere.
Møteplassen
Samlende hender

Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Tema for dette nettverket er om behandling og oppfølging av barn, unge og voksne med utviklingshemning og utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser. Formålet med nettverket er kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom helseforetaket og kommunene.
Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning
Illustrasjonsbilde
Sist oppdatert 06.03.2024