Møteplassen

Hovedformålet med Møteplassen er å legge til rette for samhandling mellom koordinerende enhet (KE) og aktuelle samarbeidspartnere for utvikling innen habilitering og rehabilitering. Med utgangspunkt i regional koordinerende enhet har vi lik struktur og organisering av møteplassene i Helse Vest.

​Dato for neste M​øteplass

29 oktober 2024 - Program kommer

 

Møteplassen i Helse Stavanger

  ​​

    Mandat for Arbeidsutvalget for Møteplassen

    Medlemmer i Arbeidsutvalget i Helse Stavanger foretaksområde: 

    Bruker representant 
    Hallfrid Kristoffersen, Brukerutvalget Helse Stavanger 

    Kommune                                                                                                                Elin Sandsmark, koordinerende enhet i Egersund kommune, Dalane kommuneregion 
    Anneth Svela, koordinerende enhet i Time kommune, Jæren kommuneregion 
    Siv Skjennum Vigesdal, koordinerende enhet, Sandnes kommune 
    Ingrid R. Strømsvold, samhandlingsrådgiver, Stavanger kommune                        Elin Vigane Frostestad, leder fysio- og ergoterapiavd, Stavanger kommune 
    Tonje Moen Skjæveland, Strand kommune, Ryfylke kommuneregion 

    Helse Stavanger 
    Cathrine Grude, Avdelingssjef, barne- og ungdomshabilitering                                My Torkildsen, Avdelingssjef AFMR Lassa                                                            Edda Bryndis Sigurbjørnsdottir, Avdelingssykepleier, Slagposten                           Siw Nybru, Seksjonsleder for Habiliteringstjenesten for voksne 
    Mona Plener Sandved, Koordinerende enh​et i Helse Stavanger HF 

    Statsforvalteren
    Stine Håkonsen, rådgiver Statsforvalteren​


     
    Sist oppdatert 10.05.2024