Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

I Helse Stavanger foretaksområde ble det i 2012 etablert nytt fagnettverk innen habilitering. Tema for dette nettverket er om behandling og oppfølging av barn, unge og voksne med utviklingshemning og utfordrende atferd og/eller psykiske lidelser. Formålet med nettverket er kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom helseforetaket  og kommunene.

Mona Plener Sandved

Rådgiver koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

mona.plener.sandved@sus.no 45 04 37 39
For kontakt med andre i arbeidsgruppen, se mandat.
 
 

Neste nettverkssamling

Neste nettverkssamling er 15. mars 2024.

Program 15.03.24.pdf

 

For mer informasjon om nettverket, se mandat (pdf)

 

Tidligere samlinger

    ​​

      ​​

          Sist oppdatert 12.03.2024