Habilitering og rehabiliteringstilbud

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Private rehabiliteringsin​​stitusjoner med Helse Vest RHF avtale

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61 gir informasjon, råd og veiledning

Rehabiliteringssenger med regional funksjon

Kontaktinformasjon til koordinerende enhet i kommunen for spørsmål om rehabiliteringstilbud

 ​

Sist oppdatert 24.05.2023