Pipette tar prøve av en væske.

Kreft og medisinsk fysikk

Forskning på blod- og kreftsykdommer er viktig for å kunne tilby diagnostikk og behandling av høy kvalitet.

Vi forsker på de sykdomsgruppene som behandles ved avdeling for blod- og kreftsykdommer. Målsettingene varierer fra bedre diagnostikk til bedre behandling og oppfølging. Forskningen drives av flerfaglige team, som består av sykepleiere, leger, fysikere og biologer og er basert på utstrakt samarbeid, både internt på sykehuset, nasjonalt og internasjonalt.

Våre prosjekter er delt i tre undergrupper:

Stråleterapi og medisinsk fysikk

Molekylærbiologisk forskning

Kliniske studier

Ph.d.- og postdoc-prosjekter

Inger Johanne Bergerød, ph.d.-kandidat, sykepleier

Tittel: “Improving the quality and safety of cancer care: a study of next-of-kin involvement”
PhD program in Healthcare and Medicine, Faculty of Health Sciences, UiS.
Veileder: Siri Wiig, SHARE, UIS. Medveiledere: Geir Sverre Braut, SUS/UIS/Stord/Haugesund University College og Bjørnar Gilje, SUS.
Finansiert av Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Daniel Limi Cacic, ph.d.-kandidat, lege i spesialisering

Tittel: «Interaksjoner mellom blodplater og hematopoietiske celler ved stamcellebehandling»
Veileder: Tor Hervig, HUS. Medveiledere: Peter Meyer, Avdeling for blod- og kreft-sykdommer, SUS, og Oddmund Nordgård, avdeling for blod- og kreftsykdommer, SUS.
Finansiering: Helse Vest.

Line Bjorland, ph.d.-kandidat, lege i spesialisering

Tittel: “Glioblastom i Helse Vest – en populasjonsbasert observasjonell studie».
Veileder: Elisabeth Farbu, Nevrosenteret, SUS. Medveiledere: Bjørnar Gilje, Avdeling for blod- og kreftsykdommer, SUS og Øystein Fluge, Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk, HUS.
Finanisering: Stavanger universitetssjukehus.

Morten Lapin, postdoc, molekylærbiolog

Tittel: «Klinisk relevans av flytende biopsier ved kreft i bukspyttkjertelen».
Veileder: Oddmund Nordgård, Avdeling for blod og kreftsykdommer, SUS.
Finansiering: Helse Vest.

Medlemmer

Leder av forskningsgruppen

Bjørnar Gilje (cristin.no) , avdelingsoverlege
e-post: bjornar.gilje@sus.no

Biologer

Morten Lapin (cristin.no)
e-post: morten.lapin@sus.no
Oddmund Nordgård (cristin.no)
e-post: oddmund.nordgard@sus.no
Satu Oltedal (cristin.no)
e-post: satu.oltedal@sus.no
Sanna Palmqvist
Kjersti Tjensvoll (cristin.no)
e-post: tjensvollk@gmail.com

Fysikere

David Byberg (cristin.no)
Kjell Ivar Dybvik (cristin.no)
Solveig Hammonds (cristin.no)
Kari Helland
Mari Hjelstuen (cristin.no)
Per Johan Vikstrøm (cristin.no)
Ellen Wasbø
Elisabeth Aasland

Hematologer

Daniel Cacic
Einar Haukås (cristin.no)
Peter Meyer (cristin.no)
Karita Lenita Falck Moore
Majeed Waleed (cristin.no)

Onkologer

Kristin Aanestad
Line Bjorland
Helene Eikenes (cristin.no)
Inger Elve
Herish Garresori
Israr Hussain (cristin.no)
Ingvil Mjaaland (cristin.no)
Marius Stensland (cristin.no)
Trond Aagedal (cristin.no)

Sykepleiere

Inger Johanne Bergerød (cristin.no)
Tove Buhl (cristin.no) 
Gry Ciekals Wallgren
Margrethe Friestad
Åse Thuen

Stråleterapeut

Kristin Iversen ​

Publikasjoner

Se alle publikasjoner fra forskningsgruppen på cristin.no

Kontakt

Bjørnar Gilje, leder av forskningsgruppe
e-post: bjornar.gilje@sus.no

 

Sist oppdatert 31.01.2024