Mann på sykkel med pustemaske og forsker ved målestasjon.

Forskning i Helse Stavanger

Forskningen skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssjukehus.

 • En blå boks med et blått lokk og en blå boks med hvit bakgrunn
  Etablerte forskningsbiobanker

  Dine rettigheter og forskernes forpliktelser knyttet til forskningsbiobanker.

 • to personer i laboratorium
  Forskningsgrupper

  Stavanger universitetssjukehus har forskningsgrupper innenfor ulike fagområder.

 • En forsker står i hvit frakk.
  Forskningsstøtte

  Her finner du forskningsstøtte til deg som forsker ved Helse Stavanger.

NYHETER

 • 15. november 2023
  Stort internasjonalt forskningsprosjekt på demens til SUS

  De neste fire årene skal Stavanger universitetssjukehus (SUS) lede et omfattende EU-prosjekt. Målet er å endre måten vi diagnostiserer Alzheimers sykdom på, og oppdage sykdommen før symptomene viser seg. Dette er et av de største forskningsprosjektene som et norsk sykehus har fått ansvar for noensinne.

 • 2. oktober 2023
  Disputas: Langtidskonsekvenser etter bronkiolitt

  Karen Galta Sørensen disputerer 6.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Asthma, atopy, and lung function in young adults after hospitalization for bronchiolitis in infancy".

 • 26. januar 2023
  Norwait-studien avsluttes

  Norwait-studien ble foreløpig stoppet i november 2020. Nå avsluttes studien.  

Doktorgrader

 • Kvinne i legeuniform smiler til kameraet. Foto.
  22. september 2023
  Disputas: Kan kirurgisk behandling av eggstokkreft skreddersys?

  Cecilie Fredvik Torkildsen disputerer 26.09.2023 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen "Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes".

 • Foto. Sondre Meling.
  18. september 2023
  Disputas: Kan nedsatt inkretineffekt ved diabetes skyldes nerveskade?

  Sondre Vatne Meling disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetes mellitus type 2; The incretin effect and interaction with the autonomic nervous system".

 • Svart og hvitt foto av en kvinne som ser i kameraet og smiler.
  15. juni 2023
  Disputas: Hva påvirker hvor lang fødselen blir?

  Tilde Broch Østborg disputerer 22. juni 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal and iatrogenic factors influencing the duration of labour".

Utvikling av nettsider

Vi jobber nå med å oppdatere nettsidene. Dersom du ser noe som bør endres på, gi oss gjerne tilbakemelding. Det blir satt pris på! Sjekk spesielt ut siden for forskningsstøtte.
Forskningsstøtte
Forskningsdagene

EU-prosjekter

Vi er med i flere EU-prosjekter innen forskning. Dersom du har spørsmål om EU-søknad, trenger hjelp til å søke eller rett og slett bare er nysgjerrig på EU-søknader - ta kontakt med Anne Hjelle ved forskningsavdelingen: anne.hjelle@sus.no
Se siden for EU-prosjekter
Instrument på laboratorium.
Sist oppdatert 03.10.2023