Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som blir utført på mennesker for å undersøke virkning av legemiddel eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter blir omdannet i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Onkologi

Her finner du informasjon om kliniske studier i onkologi ved avdeling for blod- og kreftsykdommer som er åpne for deltakelse.

Brystkreft

 • ALICE - Behandling med Atezolizumab eller placebo i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft
 • ICON 209-9FN - Behandling med kjemoterapi sammenlignet med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi med Nivolumab og Ipilimumab til pasienter med med luminal B (PAM-test) metastatisk sykdom som er hormon positive og Her2 negative
 • OPTIMA - Sammenligning av standard behandling med valg av behandling ut fra en utvidet molekylær profilanalyse ( Prosigna-test) for pasienter med brystkreft og  lymknuteinvolvering.

Kreft i urinveiene

 • Javelin / B9991001 - Behandling med Avelumab og  god oppfølging sammenlignet med god oppfølging alene til pasienter med metastaserende urotelial cancer som ikke har progrediert etter 1. linjes behandling med et platina regime.

Malign melanom

 • PRODAT - En observasjonsstudie med innsamling av data om behandlingseffekt, dosering og bivirkninger.
  Gjelder pasienter med avansert  malign melanom ( ondartet hudkreft)  som får behandling med Dabrafenib og Trametinib

Gynekologisk kreft 

 • AVANOVA - Behandling med Nirapenib og Bevacizumab sammenlignet med niraparib alene ved tilbakefall av eggstokk- eller bukhinnekreft mer enn 6 måneder etter siste behandling ble avsluttet.


Hematologi

Benmargskreft (myelomatose)

 • C16029 - Ixazomib og dexametason vs pomalidimid og dexametason til pasienter med tilbakefall og sykdom som er refraktær for lenalidomide.
 • IRd/NMSG 23/15 Ixazomib, lenalidomide og dexametason både som induksjonsbehandling før HMAS og konsolideringsbehandling etter HMAS. Vedlikeholdsbehandling med enten ixazomib og lenalidomide eller lenalidomide.
 • Magnolia NMSG 22/14 - Zometa behandling ved myelomatose. Randomisering etter 2 års behandling til behandling forlenget zometabehanling til 4 år eller observasjon.

Kronisk myelogen leukemi

 • DASTOP2 - Pasienter som har KML og blir behandlet med tyrosinkinasehemmer etter at de har fått tilbakefall av sykdommen etter å ha stoppet behandlingen en gang før. Behandling med dasatinib i 2 år før stoppforsøk nr 2.

Akutt lymfoblastisk leukemi

 • NOPHO ALL 2008 - Behandlingsprotokoll for barn og voksne 18 - 45 år og med enkelte endringer for voksne opp til 65 år. Norsk eldreprotokoll for de > 65 år.

Immunologisk trombocytopeni

 • PROLONG - Inklusjon ved manglende respons på prednisolon. Randomiseres mellom Rituximab eller Rituximab og deksametason. Vedlikeholdsbehandling med Rituximab/placebo

Lymfomer

 • SAKK 35/14 - Behandling av pasienter med follikulært lymfom med Rituximab + Ibrutinib/placebo
 • BIO-CHIC/NLG-LBC-06 - Pasienter fra 18-65 år med høyrisiko diffust storcellet B-celle lymfom. Etter behandlingssyklus 3 differensieres behandlingen på grunnlag av biologiske risikofaktorer.
 • Diffust storcellet B-cellelymfom Registerstudie av diffust storcellet B-cellelymfom ved SUS 2008-2014

Kronisk kuldeagglutininsykdom

 • CAD6 - Registreringsstudie av pasienter med kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD) (PI: S. Berentsen, lokal PI: Einar Haukås).

Medlemmer

Daniel Cacic
Einar Haukås
Peter Albert Meyer
Karita Lenita Falck Moore
Majeed Mohammed Waleed


Helsefaglig forskning

Forskningsprosjekter

PhD project

Title: Improving the quality and safety of cancer care: a study of next-of-kin involvement.
PhD candidate: Inger Johanne Bergerød SUH
PhD program in Healthcare and Medicine, Faculty of Health Sciences, UiS
Main Supervisior: Siri Wiig, SHARE, UIS
Co-supervisors: Geir Sverre Braut, SUH/UIS/Stord/Haugesund University College and Bjørnar Gilje, SUH
Start year: 2015 Expected year of submission: 2021
Funded by Stavanger University Hospital (SUH)

The aim of this study is to explore the influence of next-of-kin involvement on quality and safety improvement within cancer care in hospitals. This study also explore how managers and healthcare professionals understand the role of next-of-kin in cancer care, and what methods they use for next-of-kin involvement. The study design is a comparative multiple embedded case study of cancer departments in two Norwegian hospitals.

Planned PhD project with a candidate

Title: Eksperts on own disease? A qualitative study on colorectal patients involvement in treatment, care and educational programs.
PhD candidate: Gry Wallgren, SUH
Main supervisor: Britt Sætre Hansen, SUH/UiS
Co-supervisor: Bjørnar Gilje, SUH

The overall aim of this PhD study is to explore the patient experiences of involvement within education and information during cancer treatment. More specifically, the aim is to increase knowledge about how the experiences by patients with colorectal cancer can improve the quality of existing education and information strategies.

PALLION: Palliative care integrated in oncology

PALLION is a multi-center cluster-randomized study where the aim is to investigate the patient benefit of closer and earlier integration of palliative care and treatment. Our department has been randomized to the intervention arm, in which patients are offered a systematic program of symptom registration and personalized follow-up by oncologists with a special training.

The main organizers of the project is Jon Håvard Loge and Stein Kaasa at Oslo University Hospital. Local responsible is Herish Garressori.

Publications

Bergerød, I.J., Gilje, B., Braut, G.S., & Wiig, S. (2018) Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety – a qualitative cross-case study as basis for theory development. BMC Health Service Research,18 (1), 324.doi:10.1186/s12913-018-3141-7

Bergerød, I.J., Gilje, B; Braut, G.S. & Wiig, S. (2018) Resilience From a Stakeholder Perspective: The Role of Next-of-Kin in Cancer Care, J Patient Saf.doi:10.1097/pts.0000000000000532

Bergerød,I.J., Dalen, I., Gilje, B., Braut, G.S & Wiig, S. Measuring next of kin satisfaction with cancer care as basis for improving quality and patient safety in hospitals (ongoing)

Aunan, S.T.; Wallgren, G.C., & Hansen, B.S. (2018) Breast cancer surviors` experiences of dealing with information during- and after adjuvant treatment: A qualitative study, Journal of clinical nursing. Doi:10.1111/jocn.14700

Medlemmer

Inger Johanne Bergerød, Oncology nurse, MSc, doctoralstudent
Gry Wallgren, Oncology nurse, MSc

Samarbeidspartnere

Lokalt

Haukeland University Hospital
University of Stavanger, Faculty of health sciences
Lærings- og mestringssenteret ved SUS
Vardesenteret i Stavanger
Pårørendesenteret i Stavanger

Nasjonalt

Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
Carer research network
Oslo University Hospital

Internasjonalt

SHARE center for Resilience in Healthcare, University of StavangerSist oppdatert 27.04.2023