En jente som sitter på en sofa

Funksjonelle mage- og tarmsykdommer (4-18 år)

*Siden er under arbeid* Noen barn opplever vedvarende fysiske symptomer, som forstoppelse, kvalme, oppkast eller magesmerter, uten en tydelig medisinsk årsak. Slike symptomer kalles funksjonelle symptomer eller medisinsk uforklarlige symptomer.

Årsaker til funksjonelle symptomer 

Ofte er det en sammenheng mellom fysiske symptomer og psykologiske faktorer som stress, angst eller bekymring. Kroppen kan reagere på psykiske påkjenninger med fysiske symptomer. Eksempler på stressfaktorer inkluderer skolestart, mobbing, familieendringer, eller psykiske problemer som angst, depresjon, autismespektrumforstyrrelser og ADHD. 

Diagnostisering 

Diagnostisering av funksjonelle symptomer gjøres tverrfaglig, og kan inkludere allmennleger, barneleger, psykologer, psykiatere og skolens personale. Det krever en grundig evaluering for å identifisere de underliggende grunnene til symptomene. 

Behandling og støtte 

Behandlingen skal ha en helhetlig tilnærming, og involverer ofte psykologisk støtte som kognitiv atferdsterapi (CBT), og i noen tilfeller medisinering. Foreldre og skoler spiller en nøkkelrolle i å støtte barnet gjennom livsstilsendringer, forståelse av symptomenes natur, og å hjelpe barnet med å gjenoppta normale aktiviteter. 

Forebygging og håndtering 

Foreldre/foresatte kan hjelpe barnet ved å unngå å fokusere på symptomene, unngå overflødige medisinske konsultasjoner, og oppmuntre til positive livsstilsendringer. Det er også viktig å ha god kommunikasjon med barnet og støtte dets sosiale og emosjonelle utvikling. 

Prognose 

Mange barn blir helt friske fra sine funksjonelle symptomer. Noen kan trenge mer tid og spesialisert støtte. Det er viktig å erkjenne at funksjonelle lidelser er reelle og ikke innbilt. Det er viktig å vise forståelse og ta tak i problemene tidlig for å forbedre utfallet for barnet. 

Sist oppdatert 04.03.2024