Magemigrene (abdominal migrene)

Migrene er en sykdom som gir anfall med sterk hodepine, ofte kombinert med kvalme og følsomhet for lys og lyd. Ved anfall av magemigrene er det magen gjør mest vondt.

Anfall av migrene går over av seg selv, og etterpå er man frisk fram til man får et nytt anfall. Typiske symptomer inkluderer plutselige magesmerter rundt navlen, kvalme og blekhet, men også hodepine og følsomhet for lys og lyd.

I denne filmen får du mer informasjon om abdominal migrene. (Filmen er på engelsk. For norsk tekst, trykk på tannhjulet under videoen og velg teksting - oversett automatisk - norsk. For langsommere avspillingshastighet, trykk på tannhjulet og velg avspillingshastighet - 0,75.)

Det er ingen bestemte tester som kan påvise at et barn lider av abdominal migrene. For å diagnostisere abdominal migrene bruker leger en liste med spørsmål om bestemte symptomer og mønstre som må være til stede for å kunne stille diagnosen.

Anfall av abdominal migrene er forskjellig fra andre magesmerter ved at det er svært intense smerter som gjør at du må stoppe med alt du driver med. Anfallet varer vanligvis lengre enn en time, og du merker tydelig når anfallet er over. Etter som tiden går og du har hatt flere anfall med uker eller måneders mellom, vil du merke at anfallene er ganske like hver gang. Legen vil ofte be om blodprøve, urinprøve og avføringsprøve, og noen ganger ultralyd av magen, for å bekrefte at disse prøvene er normale og dermed utelukker andre sykdommer.

Alle barn som henvises til barne- og ungdomsklinikken ved SUS får tilsendt et digitalt spørreskjema, “Rome IV spørreskjema”, som kartlegger symptomer på abdominal migrene.

Symptomkriterier for abdominal migrene

Barnet må ha de følgende symptomene mer enn 2 ganger de siste 6 månedene før diagnosen:

 1. Gjentagende episoder med intens og akutt smerte rundt navlen, i midtlinjen, eller diffuse smerter i magen som varer i mer enn 1 time (dette bør være det mest alvorlige og plagsomme symptomet).
 2. Episodene skjer med uker eller måneders mellomrom.
 3. Smerten gjør det umulig å holde på med normale aktiviteter.
 4. Sympotmene følger et bestemt mønster hos hver enkelt pasient
 5. Smerten er assosiert med flere enn 2 av følgende tilstander:
      a. anoreksi
      b. kvalme
      c. oppkast
      d. hodepine
      e. fotofobi
      f. blekhet
 6. Etter at barnet er undersøkt og evaluert av lege, kan ikke symptomene i sin helhet forklares av en annen medisinsk tilstand.

Magemigrene kan være svært ubehagelig, men det er ikke farlig. 

Vi vet ikke sikkert grunnen til at noen får migrene. Barn får oftere magemigrene hvis andre voksne i familien også har migrenesykdom. Man kan se på magemigrene som en egenskap som kroppen bruker ved stress av ulike årsaker. Mange barn og ungdommer som har magemigrene får vanlig migrene når de blir eldre.  

 • Følg en regelmessig søvnplan.
 • Prøv å unngå kjente triggere, som visse matvarer eller stress.
 • Noter ned anfallene i en dagbok for å identifisere mønstre eller triggere. Last ned dagbok her (PDF)
 • Lær avslapningsteknikker for å håndtere stress.I denne videoen får du hjelp til stressmestring: Pusten og følelser - YouTube

 

Legen kan gi råd om livsstilsendringer som kan hjelpe. I noen tilfeller kan legen gi deg medisiner som forhindrer migreneanfall, eller som behandler smerten når den oppstår.  

                                                         

Sist oppdatert 19.06.2024