EVALMEDHELSE

Stavanger universitetssykehus

Evalueringen av medisin og helse 2023-2024

Evalueringen av medisin og helse (EVALMEDHELSE) utføres av Forskningsrådet basert på institusjonenes egenvurdering av utvikling og prestasjoner i 10-årsperioden 2012-2022.

Evalueringen vurderer kvaliteten og rammebetingelsene for forskningen, samt dens relevans for sentrale samfunnsområder. Komitémedlemmene for evalueringen er internasjonale eksperter med bred kompetanse for vurderingsarbeidet og er oppnevnt av Forskningsrådet.

Egenvurderingsrapport 

Egenvurderingsrapporten fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) ble utformet gjennom høsten og vinteren 2023, og innlevert januar 2024. Intervjurunder og tilbakemelding fra komiteen forventes innen utgangen av 2024.

Rapporten innlevert fra SUS ble et 270 siders dokument som inneholder evaluering av den forskningsadministrative enheten, 9 forskningsgrupper og presentasjon av fem større forskningsprosjekt som har hatt stor betydning, såkalte "impact cases", innen medisin og helse.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er en del av Helse Vest og har vært universitetssykehus siden 2004. Det har et nedslagsfelt på ca 400 000 innbyggere og er en stor institusjon med mer enn 6500 ansatte og 550 senger.

"The strategic goals for research and innovation at SUH are determined by governmental and organizational acts, policies and guidelines. Research and education are legally mandated activities under the Health Trusts Act § 1, requiring health trusts, including SUH, to contribute to research and education. Key legislation guiding SUH includes the Health Personnel Act, Patient Rights Act, and Specialist Health Services Act, complemented by national and international documents outlining relevant goals to SUH research. Furthermore, SUH’s research targets sector-specific challenges, such as health personnel shortages, service improvements, and clinical advancements, with the overarching aim to contribute to broader healthcare objectives.

Finally, the research at SUH aims to be relevant for local and regional service delivery and health challenges. This includes the research aims of the Western Norway Regional Health Authority, collaborative aims between the SUH and its immediate community and local actors, as well as research addressing the challenges presented by building new hospital infrastructure in Stavanger."

 - utdrag fra innledningen til den administrativ enhets egenvurderingsrapport -

Strategiske forskningsmål

 • Muliggjøre forskning og pasientbehandling av høy kvalitet
 • Sikre en god kultur for forskning
 • Skape nye og sterke forskningsgrupper
 • Styrke klinisk forskning
 • Involver brukere i alle faser av forskningen
 • Formidle forsknings- og innovasjonsresultater til et bredt publikum
 • Aktivere samarbeid med regionale og nasjonale partnere
 • Øke internasjonalt forskningssamarbeid
 • Forbedre organisatoriske og støttefunksjoner for forskning
 • Integrere forskning i alle deler av det nye sykehuset (i prosess)
 • Utvikle nye forskningsområder basert på institusjonelle prioriteringer

Forskning i Helse Stavanger

Forskningen skal være en integrert del av diagnostikk og pasientbehandling ved alle sykehusets enheter. Den skal styrke det kliniske arbeidet og forsterke vår posisjon som universitetssjukehus.
Find out more
Mann på sykkel med pustemaske og forsker ved målestasjon.

Forskningsstøtte

Her finner du forskningsstøtte til deg som forsker ved Helse Stavanger.
Find out more
En forsker står i hvit frakk.

Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen har medarbeidere som jobber med forskerstøtte, i tillegg til en rekke forskere, stipendiater og post-dok ansatte.  Vi tilbyr rådgivning og infrastruktur (utstyr, ressurser og tjenester) til forskere som driver med forskning ved sykehuset. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på ved oppstart eller drift av ditt forskningsprosjekt. Vi holder til i Forskningens hus. Forskningsavdelingen består også av Undervisningsavdelingen, Seksjon for innovasjon, Seksjon for biostatistikk og Forskningsposten.
Finn ut mer
Hvitt hus, med skilt der det står Forskningens hus
Sist oppdatert 13.06.2024