Forskningsaktivitet ved NKB

En viktig oppgave for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) er forskning. Fagmiljøet i Stavanger har sin tyngde innenfor forskning ved Parkinsons sykdom, men ønsker også å initiere og stimulere til samarbeidsprosjekt innen områdene tremor og dystoni.

NKB forskning. Foto Johannes Lange

 

Parkinsonforskningen i Stavanger startet rundt 1990 og har gradvis utviklet seg til å bli omfattende og NKBs forskningsgruppe fikk i 2004 Helse Vests forskningspris for beste forskningsmiljø på Vestlandet. Også etter dette har utviklingen vært betydelig. Opprinnelig var forskningen basert på klinisk-epidemiologiske metoder, men har senere også omfattet translasjons- og basalforskning i relasjon til den øvrige forskningen ved NKB.

All forskning ved NKB tar utgangspunkt i pasientproblemstillinger, og vi ønsker å drive forskning som kan bidra til bedre helse og livskvalitet for de pasientgruppene vi arbeider med. Forskningsgruppen ved NKB er i dag et ledende internasjonalt senter innen parkinsonfeltet. Gruppen er tverrfaglig og arbeider med klinisk, translasjonell og basalforskning. Gruppens målsetning er å være blant de fremste parkinsonforskningsgruppene i Skandinavia.

Sist oppdatert 03.08.2017