Forskning

En viktig oppgave for Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) er forskning. Fagmiljøet i Stavanger har sin tyngde innenfor forskning ved Parkinsons sykdom

En stor gruppe lys
Parkinsonforskningen i Stavanger startet rundt 1990 og har gradvis utviklet seg til å bli omfattende og NKBs forskningsgruppe fikk i 2004 Helse Vests forskningspris for beste forskningsmiljø på Vestlandet. Også etter dette har utviklingen vært betydelig. Opprinnelig var forskningen basert på klinisk-epidemiologiske metoder, men har senere også omfattet translasjons- og basalforskning i relasjon til den øvrige forskningen ved NKB.
 
All forskning ved NKB tar utgangspunkt i pasientproblemstillinger, og vi ønsker å drive forskning som kan bidra til bedre helse og livskvalitet for de pasientgruppene vi arbeider med. Forskningsgruppen ved NKB er i dag et ledende internasjonalt senter innen parkinsonfeltet. Gruppen er tverrfaglig og arbeider med klinisk, translasjonell og basalforskning. Gruppens målsetning er å være blant de fremste parkinsonforskningsgruppene i Skandinavia.
 
 

Ønsker du å delta i viktig forskning på hjernesykdommer? Ta en titt på våre prosjekter her under.

 

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom der nerveceller gradvis dør over tid. Årsaken til dette er usikker, men opphopning av proteinet alfa-synuklein inne i nervecellene ansees å være en viktig del av patologien. Forskning har funnet at tarmfloraen hos personer med Parkinsons sykdom signifikant skiller seg fra den man finner hos friske kontroller, og at opphopning av alfa-synuklein kan påvises i mage-tarmkanalen så tidlig som 20 år før faktisk sykdom.

Forskning på dyr (C. elegans-ormer) har vist at inntak av ett spesifikt probiotikum, Bacillus subtilis PXN21, kan bremse og reversere opphopningen av alfa-synuklein.

Senter for bevegelsesforstyrrelser har nå i samarbeid med University of Edinburgh startet en studie som skal teste om B. subtilis PXN21 påvirker tarmbakterier og spesifikke blodproteiner på en måte som kan påvirke opphopningen av nettopp det skadelige proteinet alfa-synuklein hos personer med Parkinsons sykdom.

Studien skal rekruttere 52 personer med Parkinsons sykdom fra Stavanger i Norge og Edinburgh i Skottland.

Hvem kan delta?

Deltagere må være 50 år eller eldre, diagnostisert med Parkinson sykdom og bo i Rogaland. Alle interesserte vil ha en samtale med sykepleier og få god muntlig og skriftlig informasjon før inklusjon.

Hva innebærer det å være med i studien?

Alle som inkluderes i studien blir enten plassert i en gruppe som får probiotikum (kosttilskudd) eller en gruppe som får et placebo-produkt​.

Deltagelse innebærer følgende:

  • Du vil ta én kapsel én gang daglig i 24 uker
  • Du vil ha to telefonkonsultasjoner​ med studiesykepleier
  • Du vil møte til tre undersøkelser inkl. blodprøver på Stavanger universitetssjukehus
  • Du vil samle inn tre avføringsprøver hjemme

Ønsker du å delta eller har spørsmål til studien?

Ta kontakt med oss på e-post nkb@sus.no eller telefon 51515601

 Målet med studien er å undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt over internett har effekt på psykiske vansker hos folk med Parkinsons sykdom. Les mer her.

​​Vi ønsker å finne nye og viktige sykdomstegn i tidlig fase ved Lewy-legeme sykdom (Parkinson sykdom og demens med Lewy-legemer).

Har du Parkinsons sykdom? Vi skal teste et nytt norsk undersøkelsesverktøy for Parkinsons sykdom (MDS-UPDRS). Les mer om studien her​.

​​Vennligst ta kontakt med NKB på e-post: nkb@sus.no

The ParkWest Study

ParkVest - studien er en unik studie internasjonalt som følger både personer med Parkinsons sykdom og kontrollpersoner over lengre tid.
Les mer om studien her
Logo ParkVest

Doktorgrader ved NKB

Her finner du en oversikt over avlagte doktorgrader som utgår fra NKB.
Se oversikt her
Foto: Bilde av avhandling
Sist oppdatert 15.03.2024