Fagutvikling

NKB skal bidra med fagutvikling innen diagnosegruppene vi har ansvar for.

En hånd som holder en liten svart og hvit gjenstand med hvit bakgrunn
  • ​Et viktig ledd i fagutviklingen ved NKB er å bidra til å utarbeide veiledere og retningslinjer innen utredning og behandling av bevegelsesforstyrrelser. Du finner retningslinjer for dystoni og Parkinsons sykdom utgitt av NKB et annet sted på våre sider.
  • Pilotprosjektet ParkinsonNet er et viktig bidrag i fagutvikling innen Parkinsons sykdom i Norge. Vi bidrar i organiseringen av møtene i nettverket, stiller med kompetanse og rådgiving til faggruppene som er inkludert i modellen. Vi håper satsingen vil løfte kompetansen til ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sykepleiere som deltar. Vi tror mye godt vil komme ut av denne satsingen i årene som kommer.
  • Norsk Parkinsonregister og biobank ble opprettet av Helse og omsorgsdepartementet sommeren 2016. Etter at den første utviklingsfasen er gjennomført vil en så smått starte å inkludere pasienter i 2018. NKB ser frem til et velfungerende register som vil være sentralt i fagutviklingen innen Parkinsons sykdom i fremtiden.
Sist oppdatert 21.05.2021