Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest

Fag- og tjenesteutvikling

KORFOR legger vekt på at forskningen skal gjøre behandlingen bedre. Vi utvikler flere prosjekter i tett samarbeid med klinikk, brukere, myndigheter og organisasjoner.

​Innenfor rus- og psykisk helse er BrukerPlan helt sentralt i fag- og tjenesteutviklingsarbeid, både på lokalt nivå i kommunene, men også på nasjonalt nivå. Dette kommer tydelig fram i regjeringens arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet. KORFOR har også utviklet, og har ansvar for å drifte, Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS). BrukerPlan og KvaRus er, og vil bli, helt sentrale redskaper for å heve behandlingskvaliteten på rusfeltet.

Flere eksempler på slike prosjekter 
Stayer-studien
Alkohol og helse i allmennpraksis - Pragmatic case finding

 

Mur Muhre

 

 

Sist oppdatert 19.12.2023