RAKOS finansierte prosjekter

RAKOS støtter enkelte prosjekter for prehospitale tjenester/akuttmedisin i Helse Vest

Et gult helikopter på snø

Pågående prosjekter finansiert av RAKOS:

​ProsjektMål​setningAnsvarlig​

«Gas diffusion in and out of an air pocket after a simulated snow avalanche and its impacts on human physiological parameters”

​Finne ut om tilførsel av luft kan øke tiden en skredtatt kan ligge begravet, en måling som kan komme fagområder innen prehospital akuttmedisin til gode.

​Hanne Klausen, Klinikkdirektør, kirurgisk serviceklinikk, Helse Bergen

Validation of capillary lactate blood measurements

Validere et kapillært laktatmåleinstrument (Lactate Pro 2) opp mot blodgassapparatet AB L 800 Flex som benyttes ved Haukeland Universitetssykehus. Formålet er at man ønsker å benytte kapillær laktatmåling prehospitalt i LA tjenesten.

​Jon-Kenneth Heltne - Overlege Luftambulanse, Helse Bergen

Adrenalin under hjertestans - en farmakologisk studie

​Belyse bruk og dosering av intravenøs adrenalin innen hjertestans- behandlingen utenfor sykehus. Funnene vil ha stor og umiddelbar nytteverdi for de prehospitale tjenestene, men også være et viktig bidrag nasjonalt og internasjonalt.

​Bård E. Heradstveit, Overlege akuttmedisinsk seksjon, kirurgisk serviceklinikk, Helse Bergen

ProHEMS Study LA

Evaluere bruken av erytrocytter, plasma og "full" blod ved behandling av pasienter med alvorlige blødninger, med fokus på komplikasjoner og sikkerhet ved prehospitaleblodtransfusjoner. 

​Geir Arne Sunde, Overlege Luftambulansen, Helse Bergen

Kurs innsatsleder Helse, Implementering av Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

​Utvikle et kurs for ambulansepersonell for å kunne dekke rollen som Innsatsleder Helse. Dette skal være i samsvar med nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadestedet

Olav Østebø, Ambulansearbeider med autorisasjon, seksjon fagutvikling/beredskap

FLAKS, AMK kvalitetsforbedring regional systematikk

​Utvikle felles metode og dokumentasjon for kontinuerlig kvalitetsforbedring i regionens AMK – sentraler i henhold til forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (IS – IS – 2620).

​Brit V. Nordbø, Helse Stavanger

Utvikling av felles virksomhetsrapportering i Helse Vest

Etablere felles system og datauttrekk for rapportering av virksomhetsdata for ambulansetjenestene i Helse Vest.​

Stian Sægrov, Ambulansesjef, Helse Førde​

Prosjektinformasjon / målsetning er hentet fra prosjektsøknadene

Sist oppdatert 08.05.2023