Oversikt over prosjekter

RAKOS har forskjellige funksjoner knyttet til prosjekter. Noen prosjekter er finansiert gjennom RAKOS, og i andre har RAKOS en partnerrolle. Se oversikt over prosjekter under.

Prosjekter

    Sist oppdatert 22.05.2024