Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS)

Vinner av innovasjonsprisen 2022 fra Helse Vest RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse, luftambulanse, beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

Nyheter

Sist oppdatert 06.02.2023