RAKOS (Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest)

Vinner av innovasjonsprisen 2022 i Helse Vest. RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse, luftambulanse, beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

Nyheter

    Sist oppdatert 30.04.2024