Brukerundersøkelser

Vi ønsker at pasienter, pårørende og andre skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt. Gjennom brukerundersøkelser måler vi din vurdering av kvalitet på tjenestene våre og kartlegger mulige forbedringsområder. Slik kan vi utvikle og forbedre tjenestene i tråd med ditt behov og ønske.

Helse Stavanger

Øyepoliklinikk

Diagnostisk senter

Ortopedisk poliklinikk

Blod- og kreftsykdommer

Psykisk helsevern

Habiliteringstjenesten for voksne

Barne- og ungdomshabilitering

Barne- og ungdomsklinikken

Rehabilitering

Brystendokrin-k​​irurgisk poliklinikk​

Egersund

Rettigheter

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.
Les mer om dine rettigheter som pasient
Rådgiver på kvalitet og pasientsikkerhet smiler i en gang. Foto
Sist oppdatert 27.07.2023