Om sengeposten

Vi har 4 døgnplasser og 3 dagplasser.

Vi har 4 døgnplasser og 3 dagplasser. Når vi tar i mot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp må vi vurdere om vi blir nødt til å skrive ut/permittere innlagte barn for noen dager eller før avtalt tid. Øyeblikkelig hjelp innleggelser kan medføre at planlagte innleggelse må utsettes noe. En vanlig innleggelse varer i 4-6 uker. Under innleggelsen veksler en gjerne mellom observasjoner på hjemmearena og på sengeposten. Det betyr barn som er innlagt kan være hjemme i trygge omgivelser og ansatte ved Utredningsposten kommer hjem på observasjoner. Lengden på oppholdet vurderes individuelt; utredning og behandling planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med foreldre/foresatte.

Foreldre og barn er lagt inn på utredningsposten fra mandag til fredag. Alle barn permitteres i helger og høytider, da er posten stengt. Hver mandag er barna på sin vanlige skole, de andre dagene er det vanlig å gå på Møllehagen skolesenter. Dette vurderes ut i fra barnas behov. 
Dersom det skulle oppstå enn akutt krise i helg/høytid må en kontakte vakthavende for en evt vurdering av akuttinnleggelse. En slik innleggelse blir da inne på en av ungdomspostene hvis det viser seg at det ikke kan vente til Utredningspostens åpningstid.

Etter hver innleggelse blir det foretatt et utskrivingsmøte der foresatte og eventuelt samarbeidsinstanser blir innkalt. På dette møtet vil våre konklusjoner og eventuelle forslag til videre tiltak bli presentert. Med utgangspunkt i barnets behov, blir det vurdert oppfølging/ettervern etter at barnet er utskrevet.

Sist oppdatert 29.06.2023