Utredningsposten for barn, K1

Ser du tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, vansker i forhold til kropp og mat eller forstyrret søvn hos barnet ditt? Å være i et tilrettelagt miljø på en sengepost for en kortere eller lengre periode kan være nyttig for noen. Vi utreder, diagnostiserer, observerer, gir råd og behandler barn i aldersgruppen 0-13 år og deres familier/foresatte. Dette kan for eksempel være ADHD, depresjon, angst, traumer, utviklingsforstyrrelser, psykose eller skolevegring. Vi tilbyr også øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Kontakt

Vaktrom:

Møllehagen skolesenter: Torgveien 25, 4016 Stavanger. Telefon: 51 85 72 62

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

BUPA, Inngang L/K.

BUPA-bygget Stavanger

Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

Med hensyn til respekt for barna, ønsker vi at det vises varsomhet med å diskutere barnas problematikk med andre foresatte mens barna er tilstede.

​Familie og venner av barnet er hjertelig velkommen til posten på besøk! Vi har ikke bestemte tidspunkter for besøk. Besøk bør avtales på forhånd, slik at det passer inn i hvert enkelt barns planer og avtaler. Besøk bør avtales med kontaktpersonene.

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

​Posten har ansvar for medisiner til barna under innleggelsen. Barna får dekket medisiner under oppholdet og det er derfor ikke nødvendig å ta med eller oppbevare private medisiner på posten. Dersom dere har med barnets medisiner er det tilstrekkelig å ha med til de første dagene på posten.

Dersom dere foreldre har medbrakt egne medisiner må disse også oppbevares i dosettskap på vaktrom.  ​

​Når foresatte er innlagte på post får de utlevert nøkkelkort som kan brukes på en av ytterdørene i avdelingen for å låse seg ut.

​Sengeposten har noen parkeringskort tilhørende parkeringsplassene på fremsiden av BUPA bygget. Disse kan dere låne når dere er inne på posten, men de må leveres inn når dere drar hjem. Vi har dessverre ingen parkeringskort dere kan låne gjennom hele oppholdet.​

​Det forventes generell ro i avdelingen kl 23.00. Dette innebærer at foresatte trekker seg tilbake til soverommet på dette tidspunkt.

​Informasjon som vi innhenter og mottar under oppholdet er konfidensiell, og kan ikke bli gitt videre uten foreldre/foresattes samtykke. Lov om barnevernstjenester gir ett viktig unntak fra helsepersonells taushetsplikt I § 6.4 i lov om barnevernstjenester har helsepersonell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet hjemme, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Fellesrom utredningsposten. Foto.
Fellesrommene er en plass alle kan være.
Vi oppfordrer foresatte til å ha mobiltelefon lydløst i fellesrom samt ta telefonsamtaler i andre rom enn fellesrom. Vi tilbyr telefon til bruk for foreldre og barn. Barna har ikke lov å ha mobiltelefon i avdelingen. Årsaken til dette er at personalet skal kunne ha oversikt over barnas telefonsamtaler, samt mobiltelefoner med bilde/lyd funksjon knyttet til taushetsplikten.

Barn og unges helsetjeneste

Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager
Les mer
4 personer i bakgrunnen, jente i forgrunnen

Mer informasjon