Grensesetting

Foreldre/ foresatte vil måtte sette grenser for barnets handlinger og utfoldelse som ledd i oppdragelsen. I visse situasjoner kan det være nødvendig og stoppe barnet for å hindre atferd som kan skade barnet, andre barn/vokse eller gjenstander i barnets nærvær.

Fysisk grensesetting hvor en uten å bruke makt stopper barnet og leder det på riktig vei, anses som veiledning i en normal omsorgssituasjon. I situasjoner hvor foreldrene har behov for støtte, bistår personalet med veiledning og støtte til å regulere barnets atferd. Miljøterapeutene er godt kvalifisert til å håndtere dette, da de både gjennomgår kurs og trener kontinuerlig på både forebygging, forståelse av, kommunikasjon, holdninger og teknikker. Hvor grensene for barnets atferd skal gå må vurderes individuelt. Oppstår det situasjoner hvor de ansatte må ta over for foreldre og bruke fysisk grensesetting skal det føres inn i tvangsprotokoll. Denne kontrolleres av postoverlege og kontrollkommisjonen, og det fattes enkeltvedtak for de situasjonene det blir aktuelt å gå inn på denne måten. Foreldre/foresatte er alltid til stede i slike situasjoner og får også utskrift av vedtaket.

Tenkerom

Vi kaller vårt skjermingsrom for tenkerom. Tenkerommet blir brukt til å dempe uro ved at barnet kan tas bort fra den vanskelige situasjonen og gjenfinne kontroll. Rommet har myke matter på gulvet, en sofa med puter og pledd. Her kan barnet romstere om det er behov for det. I de situasjonene hvor tenkerommet blir tatt i bruk er vi alltid minst to personal til stede i tillegg til foreldre/foresatte.

Atferd som kan føre til fysisk grensesetting:

  • Psykotisk, utflytende atferd der pasienten mister styring over seg selv og ikke klarer å hente seg inn igjen selv.
  • Atferd der pasienten er til skade for seg selv, andre eller inventar.
  • Eget ønske om roligere omgivelser.
Sist oppdatert 29.06.2023