Foreldre/foresatte

En av barnets foreldre/ foresatte skal være til stede sammen med barnet under hele innleggelsen.

Senger på sengerom BUP. Bilde.

For at utredningen/behandlingen skal bli best mulig, er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med barnets nærmeste. Foreldre/ foresatte er de som kjenner barnet best og er den viktigste ressursen i forhold til barnet. I samtaler med foreldre/ foresatte trenger vi blant annet opplysninger om barnets utvikling, tidligere sykdommer, aktuelle problemstillinger og viktige begivenheter. Før innleggelse ønsker vi å få til ett hjemmebesøk for å bli kjent med barnet og familien (forvern). Vi ønsker også at barnet skal komme på en omvisning i posten før innleggelse. Veiledning av foreldre/ foresatte er en viktig del av behandlingen vi tilbyr.

Vi ber om forståelse for at det kan oppstå situasjoner med andre barn, hvor miljøterapeutene vil be foreldre/foresatte om for eksempel trekke seg tilbake og være i et annet rom. Vi henstiller til at foreldre/ foresatte utøver taushet om pasientforhold de får kjennskap til under innleggelse.

Sist oppdatert 28.08.2023