Gul ambulansebil

Transport av psykisk syke

Transport av psykisk syke - Prehospitalt psykisk helsearbeid Respekt, likeverdighet og faglighet

En mann med briller

Foto: Svein Lunde, SUS

Frode Bremseth

Psykiatrisk sykepleier

Rådgiver Prehospitalt psykisk helsearbeid

SUS/KPHV

Avdeling akutt og intensiv psykiatri

AMC2

Prehospital Klinikk

Telefon: 51 51 50 90 / +47 48 11 93 02

 

Logo transport av psykisk syke

​Prosjektet transport av psykisk syke

I 2014 ble det lyst ut prosjektmidler, og alle helseforetak hadde anledning til å søke om disse. De regionale helseforetakene administrerte prosjektmidlene og godkjente prosjektene. Helse Stavanger søkte, og fikk tilslag om å gjennomføre prosjekt i Rogaland. Prosjektet startet opp høsten 2015. 

Prosjektet er nå avsluttet, og videreføres som et fast satsningsområde med ​Frode Bremseth som Førstekonsulent for Prehospitalt psykisk helsearbeid.

Prosjektdirektiv transport av psykisk syke.pdf

2010

Psykiatriambulansen startet opp 1. februar 2010

2011

Første årsrapport av psykiatriambulansen etablert, og videreføres med ny rapport for hvert år.

2014

Muligheten for å søke midler til Transport av Psykisk Syke og oppstart av prosjektet

2015

Etablert prosjektgruppe for Transport av Psykisk Syke og startet arbeidet med prosjektdirektiv.

2016

Godkjent prosjektdirektiv for Transport av Psykisk Syke.

Avholdt nasjonal nettverkskonferanse.

2018

Prosjektperioden for Transport av Psykisk Syke avsluttes og midlene overføres fast i rammen for å videreføre det som er gjort i prosjektperioden

2019

Første Samhandlingskonferanse ble gjennomført på Quality Airport Hotel Stavanger med 200 deltakere fra Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og politi.

VR-simuleringsprosjektet ble rullet ut mellom Ambulansestasjonene og AMC2.

Ny psykatirambulanse tilpasset behov for transport av psykisk syke.

2021

Oppstart av forskning og datainnsamling for pasienters opplevelse av transport til sykehuset. (Hvordan kom du til AMC2?)

Samhandlingskonferanse for Transport av Psykisk Syke avholdt på Clarion Hotel Air 01. desember.

2022

Prosjektet er nå avsluttet, og videreføres som et fast satsningsområde med ​Frode Bremseth som Førstekonsulent for Prehospitalt psykisk helsearbeid.

Sist oppdatert 25.10.2023